Naar het buitengewoon onderwijs

Gaat uw kind nu al naar het buitengewoon onderwijs? Dan blijft het volgend jaar ingeschreven in dezelfde school. Gaat uw kind nu naar het gewoon onderwijs, maar volgend jaar naar het buitengewoon onderwijs? Vraag hulp en informatie aan de directie en aan de zorgcoördinator van uw school of aan het CLB.

De Nederlandstalige scholen voor buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) in Brussel hebben een eigen inschrijvingsprocedure. Verschillende scholen schrijven rechtstreeks in, voor andere scholen moet u eerst uw kind aanmelden.

OPGELET: Door de Coronamaatregelen (COVID-19) hebben de scholen hun inschrijvingsprocedure moeten wijzigen. Inschrijvingen op de school zijn momenteel niet mogelijk. Sommige scholen werken met inschrijvingen op afstand, voor andere scholen moet u uw kind eerst aanmelden.

Scholen die werken met inschrijvingen op afstand

In het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs in Brussel zijn dat:

 • Sint-Jozefschool (Sint-Jans-Molenbeek)
 • Klim Op School (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Omdat inschrijvingen op de school momenteel niet mogelijk zijn, werken deze scholen met inschrijvingen op afstand.

Om uw kind in te schrijven, kan u op verschillende manieren contact opnemen met de school:

 • Telefonisch
 • Via mail
 • Per brief

De school heeft volgende gegevens nodig voor de inschrijving:

 • Rijksregisternummer van het kind
 • Verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs
 • De documenten over de kennis van het Nederlands van de ouders (indien u beroep wenst te doen op de voorrang voor kinderen met één ouder die voldoende Nederlands kan)

U ontvangt van de school een exemplaar van het pedagogisch project en het schoolreglement. U bezorgt een ondertekende versie van deze documenten aan de school (per post of via mail met een scan of foto van het ondertekende document).
Wanneer de inschrijving gerealiseerd wordt, ontvangt u een inschrijvingsbewijs

4 mei – 20 mei
Leerlingen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands spreekt, hebben voorrang. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen. Neem contact op met de school tussen 4 en 20 mei en schrijf uw kind in. Geen plaats? U ontvangt een weigeringsdocument en komt op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. 

Vanaf 25 mei 2020
Iedereen kan nu inschrijven. Hebt u een plaats? Schrijf uw kind in en onderteken de leerlingenfiche op school. Vraag een bewijs van inschrijving. Is er geen plaats meer? Dan krijgt u een plaats op de wachtlijst. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt. 

Scholen met aanmelding

In het Koninklijk Instituut Woluwe buitengewoon basisonderwijs en in Kasterlinden buitengewoon basisonderwijs is er een aparte procedure voor:

 • leerlingen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis (type 7)
 • leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9)

Omwille van de coronamaatregelen zal er ook voor enkele andere scholen gewerkt worden met een aparte aanmeldingsprocedure:

 • GO! Heemschool I BuBaO (Neder-over-Heembeek)
  • Voor leerlingen met een matige of ernstige mentale beperking (type 2)
  • Voor leerlingen een motorische beperking (type 4)
 • SPES BuBaO (Anderlecht)
  • Voor leerlingen met een matige of ernstige mentale beperking (type 2)
  • Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs (type basisaanbod)
 • Kasterlinden
  • Voor leerlingen met een emotionele of gedragsstoornis (type 3)
  • Voor leerlingen met een visuele beperking (type 6)

Ga naar 'scholen met aanmelding' voor alle informatie.
 

Waar vind ik informatie over het buitengewoon basisonderwijs in Brussel?

Kijk op www.onderwijsinbrussel.be/buitengewoon-onderwijs.