Wat heb je nodig?

Text

Welke documenten en informatie heb je nodig om je kind aan te melden en in te schrijven in een Nederlandstalige school in Brussel? Op deze pagina vind je informatie over:

Wat heb je nodig bij de aanmelding?

 • Computer, tablet of smartphone met internet.
 • Gegevens van je kind:
  • rijksregisternummer
  • geboortedatum kind
  • domicilieadres kind
  • In welk leerjaar wil je je kind inschrijven?
 • Gegevens van de ouder(s):
  • identiteitskaart van één van de ouders
  • applicatie ‘itsme’ op je smartphone of eID kaartlezer en pincode identiteitskaart
  • e-mailadres ouder(s)
  • gsm- en/of telefoonnummer ouder(s)
  • alleen voor het kleuter- en lager onderwijs: werkadres ouder(s) (optioneel)
 • Lijst met de scholen van je keuze in volgorde van je voorkeur.
 • Heeft je kind voorrang? Verzamel de nodige documenten om je voorrang te bewijzen. Zonder geldige documenten krijgt je kind geen voorrang.

Download hier de checklist.

Terug naar boven

Wat heb je nodig bij de inschrijving?

Inschrijven na aanmelden

Heb je een plaats in een school? Ga naar de school en neem mee:

 • bericht met nieuws over de aanmelding van je kind (toewijzingsbericht)
 • identiteitskaart van je kind of kleefbriefje van het ziekenfonds
 • contactgegevens van de ouder(s)
 • bewijs van domicilie- en/of werkadres
 • alleen als je dit hebt: het (gemotiveerd) verslag buitengewoon onderwijs en/of de naam van je contactpersoon bij het CLB

Inschrijven zonder aanmelden

Wil je je kind inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode? Of wil je het inschrijven in een school zonder aanmeldingsprocedure? Ga naar de school en neem mee:

 • Identiteitskaart van je kind of kleefbriefje van het ziekenfonds
 • Contactgegevens van de ouder(s)
 • Heeft je kind voorrang? Neem de nodige bewijsstukken mee. Meer informatie over hoe en wanneer je kind in aanmerking komt voor voorrang.
 • Alleen als je dit hebt: het (gemotiveerd) verslag buitengewoon onderwijs en/of de naam van je contactpersoon bij het CLB.

Terug naar boven