Hoe inschrijven na een aanmelding?

Hoe inschrijven na een aanmelding?

Enkele weken na de aanmelding ontvang je een toewijzingsbericht. In dat bericht staat of er een plaats is voor je kind of niet. Er zijn drie mogelijkheden: 

 1. Je kind heeft een plaats in de school van je 1ste keuze
 2. Je kind heeft een plaats in de school van je 2de, 3de, 4de … keuze
 3. Je kind heeft geen plaats

1. Je kind heeft een plaats in de school van je 1ste keuze

Ga naar de school en schrijf je kind in. Doe dat in de juiste periode:

 • kleuter- en lager onderwijs: 22.04.2024 - 12.05.2024
 • 1ste leerjaar van het secundair onderwijs: 14.05.2024 - 10.06.2024
 • buitengewoon basisonderwijs: 17.04.2024 – 07.05.2024
 • buitengewoon secundair onderwijs: 15.04.2024 – 07.05.2024

Doe je dat niet, dan verlies je de gereserveerde plaats.

Je kind staat niet op de wachtlijst van de lagere schoolkeuzes (2de, 3de…). De aanmelding vervalt in die scholen: je kunt geen aanspraak meer maken op een plaats in die scholen op basis van de aanmelding. Je kunt je kind er wel nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen, als er nog plaats is.

2. Je kind heeft een plaats in de school van je 2de, 3de, 4de … keuze

Ga naar de school en schrijf je kind in. Doe dat in de juiste periode:

 • kleuter- en lager onderwijs: 22.04.2024 - 12.05.2024
 • 1ste leerjaar van het secundair onderwijs: 14.05.2024 - 10.06.2024
 • buitengewoon basisonderwijs: 17.04.2024 – 07.05.2024
 • buitengewoon secundair onderwijs: 15.04.2024 – 07.05.2024

Doe je dat niet, dan verlies je de gereserveerde plaats.

Je kind staat daarnaast ook automatisch op de wachtlijst van de hoger gerangschikte scholen. Bijvoorbeeld: je kind krijgt een plaats in de school van je 3de keuze. Dan staat je kind ook op de wachtlijst van de scholen van je 1ste en 2de keuze. De school contacteert je als er een plaats vrijkomt. 

Je kind staat niet op de wachtlijst van de lagere schoolkeuzes (3de, 4de…). De aanmelding vervalt in die scholen: je kunt geen aanspraak meer maken op een plaats in die scholen op basis van de aanmelding. Je kunt je kind er wel nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen, als er nog plaats is.

Meer informatie over de wachtlijst.

3. Je kind heeft geen plaats

Je hebt je kind aangemeld maar je hebt geen plaats? Je kind staat automatisch op de wachtlijst van de scholen die je koos bij de aanmelding. Je hoeft niets te doen. De school contacteert je als er een plaats vrijkomt. Meer informatie over de wachtlijst.

Heb je geen plaats voor je kind en staat het op één of meerdere wachtlijsten? Dan is de kans groot dat je toch nog kunt inschrijven in een gekozen school voor het volgende schooljaar. Doordat andere kinderen verhuizen, van school veranderen… komen er plaatsen vrij. Om die vrije plaatsen op te vullen, bellen scholen de ouders op, in de volgorde van de wachtlijst. Let op: sommige kinderen zullen toch geen plaatsje krijgen in een gekozen school. Je kunt je kind ook nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen, in de scholen waar nog plaats is, zo maak je meer kans op een plaats.

Meer informatie over wat je kunt doen als je kind geen plaats heeft.

Terug naar boven

Wat als je geen plaats hebt?

Je hebt je kind aangemeld maar je hebt geen plaats? Of heb je je kind niet aangemeld? Dan kun je je kind inschrijven in een school waar nog plaats is, tijdens de vrije inschrijvingsperiode:

 • kleuter- en lager onderwijs: vanaf 23.05.2024 (9 uur)
 • 1ste leerjaar van het secundair onderwijs: vanaf 14.05.2024 (9 uur)
 • 2de tot en met 7de leerjaar van het secundair onderwijs: vanaf 27.05.2024 (9 uur)
 • buitengewoon basisonderwijs met aanmelding: vanaf 14.05.2024 (9 uur)
 • buitengewoon basisonderwijs zonder aanmelding: vanaf 04.03.2024 (9 uur)
 • buitengewoon secundair onderwijs (met en zonder aanmelding): vanaf 14.05.2024 (9 uur)

Opgelet! De inschrijvingen in deze periode gebeuren chronologisch. Dus wie eerst komt, krijgt eerst een plaats. Er geldt geen voorrang meer.

Contacteer de school waar je je kind wilt inschrijven. Is er plaats? Schrijf je kind in. Is er geen plaats? Je kunt je kind tijdens deze periode ook op de wachtlijst laten plaatsen. Vraag hiervoor een weigeringsdocument aan de school. De school contacteert je als er een plaats vrij komt.

Meer informatie over de wachtlijst.

Terug naar boven

Wat als je op de wachtlijst staat?

Je staat op de wachtlijst als je een weigeringsdocument kreeg van de school. Op het weigeringsdocument staat wat de plaats is van je kind op de wachtlijst. De school contacteert je als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot en met 07.10.2024. Tot dan is een school verplicht om de volgorde van de wachtlijst te respecteren. 

Voor kinderen geboren in 2022 is de wachtlijst geldig tot en met 30.06.2025. Staat je kind op de wachtlijst voor de instapklas maar kreeg je vóór februari 2025 nog geen plaats? Meld je kind dan opnieuw aan voor het volgende schooljaar (2025-2026). Als er toch nog een plaats vrijkomt tijdens het lopende schooljaar, contacteert de school je.

De kans is groot dat je toch nog kunt inschrijven in een gekozen school voor het volgende schooljaar. Doordat andere kinderen verhuizen, van school veranderen… komen er plaatsen vrij. Om die vrije plaatsen op te vullen, bellen scholen de ouders op, in de volgorde van de wachtlijst. Let op: sommige kinderen zullen toch geen plaatsje hebben in een gekozen school. Je kunt je kind ook nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen, in de scholen waar nog plaats is. 

Terug naar boven

Wat als je je kind op verschillende scholen inschrijft?

Wanneer je je kind inschrijft in verschillende scholen, dan zal iedere nieuwe inschrijving in een school de vorige inschrijving in de andere school annuleren. Dat geldt enkel bij inschrijvingen in hetzelfde leerjaar en dezelfde studierichting of onderwijsvorm, voor hetzelfde schooljaar. 

Terug naar boven