Hoe worden de plaatsen verdeeld?

Kleuter- en lager onderwijs

Bekijk het filmpje. Een voorbeeld legt uit hoe de plaatsen verdeeld worden. Het filmpje heeft ondertitels in het Nederlands, Frans of Engels. Klik rechts onderaan op de CC-knop om de ondertitels te tonen.

Meer info over de voorrang.

Terug naar boven

1ste leerjaar A en B van het secundair onderwijs

Bekijk het filmpje. Een voorbeeld legt uit hoe de plaatsen verdeeld worden. Het filmpje heeft ondertitels in het Nederlands, Frans of Engels. Klik rechts onderaan op de CC-knop om de ondertitels te tonen.

Meer info over de voorrangsgroepen.

Terug naar boven

Buitengewoon basisonderwijs

Als er voor een school meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn, worden de leerlingen eerst geordend volgens bepaalde criteria. Daarna worden ze verdeeld over de plaatsen, in de volgorde van de ordening.

Stap 1: De leerlingen worden geordend:

  1. De aangemelde leerlingen worden geordend per schoolkeuze. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven. 
  2. Binnen een groep kinderen met dezelfde schoolkeuze wordt er dan geordend op basis van afstand tot de school. Eerst komen de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder dicht bij de school, dan de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder verder van de school. De afstand wordt berekend in vogelvlucht.

Stap 2: De leerlingen worden verdeeld over de plaatsen:

  1. Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.
  2. Daarna volgen de andere leerlingen.

Meer info over de voorrang.

Terug naar boven

Buitengewoon secundair onderwijs

Als er voor een school meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn, worden de leerlingen eerst geordend volgens bepaalde criteria. Daarna worden ze verdeeld over de plaatsen, in de volgorde van de ordening.

Stap 1: De leerlingen worden geordend:

  1. De aangemelde leerlingen worden per schoolkeuze geordend. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven.
  2. Binnen een groep kinderen met dezelfde schoolkeuze wordt er dan geordend op basis van een willekeurig gegenereerd getal. Dit willekeurig getal bepaalt de plaats van je kind in de rangorde van de school.

Stap 2: De leerlingen worden verdeeld over de plaatsen:

  1. Eerst krijgen broers, zussen en kinderen van personeel een plaats. Zij krijgen voorrang op alle andere kinderen bij de verdeling van de plaatsen. Eerst hebben broers en zussen voorrang die ook kind van personeel zijn, daarna de andere broers en zussen en ten slotte de andere kinderen van personeel.
  2. Hierna krijgen leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.
  3. Dan krijgen de kinderen een plaats die buitengewoon basisonderwijs volgden op dezelfde campus.
  4. Daarna volgen de andere leerlingen.

Meer info over de voorrang.

Terug naar boven