Hoe worden de plaatsen verdeeld?

Text

Hoe worden de aangemelde kinderen verdeeld over de vrije plaatsen? Op deze pagina lees je hoe dit gebeurt in het:

Kleuter- en lager onderwijs

Als er voor een school meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn, worden de leerlingen eerst geordend volgens bepaalde criteria. Daarna worden ze verdeeld over de plaatsen, in de volgorde van de ordening.

Stap 1: De leerlingen worden geordend:

 1. De aangemelde leerlingen worden geordend per schoolkeuze. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven, enzovoort. 
 2. Binnen een groep kinderen met dezelfde schoolkeuze wordt er dan geordend op basis van afstand tot de school. Eerst komen de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder dicht bij de school, dan de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder verder van de school. De afstand wordt berekend in vogelvlucht. Per schoolkeuze wordt de kortste afstand gebruikt. Dat kan per schoolkeuze verschillend zijn. Bijvoorbeeld voor keuze 1 het domicilieadres en voor schoolkeuze 2 het werkadres.

Stap 2: De leerlingen worden verdeeld over de plaatsen:

 1. Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 65% van de plaatsen.
 2. Dan krijgen leerlingen met een GOK- of niet-GOK-profiel voorrang voor 20% van de plaatsen. In sommige scholen is er voorrang voor GOK-leerlingen. In andere scholen is er voorrang voor niet-GOK-leerlingen.
 3. Daarna volgen de andere leerlingen.

Meer info over de voorrangsgroepen.

Bekijk het filmpje over hoe de plaatsen verdeeld worden. Het filmpje heeft ondertitels in het Nederlands. Er zijn ook versies met ondertitels in het Frans en Engels

Terug naar boven

1ste leerjaar A en B van het secundair onderwijs

Als er voor een school meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn, worden de leerlingen eerst geordend volgens bepaalde criteria. Daarna worden ze verdeeld over de plaatsen, in de volgorde van de ordening.

Stap 1: De leerlingen worden geordend:

 1. De aangemelde leerlingen worden geordend per schoolkeuze. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven, enzovoort. 
 2. Binnen een groep kinderen met dezelfde schoolkeuze wordt er dan geordend op basis van een willekeurig gegenereerd getal. Dit willekeurig getal bepaalt de plaats van je kind in de rangorde van de school.

Stap 2: De leerlingen worden verdeeld over de plaatsen:

 1. Eerst hebben broers en zussen voorrang die ook kinderen van personeel zijn, daarna de andere broers en zussen en ten slotte de andere kinderen van personeel. Zij krijgen voorrang op alle andere kinderen bij de verdeling van de plaatsen.
 2. Hierna krijgen leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt een plaats. Deze voorrang geldt voor 65% van de plaatsen.
 3. Daarna is er voorrang voor 15% van de plaatsen voor leerlingen die van bij de start van de leerplicht Nederlandstalig basisonderwijs gevolgd hebben (onder voorbehoud).
 4. Dan krijgen leerlingen met een GOK- of niet-GOK-profiel voorrang voor 20% van de plaatsen. In sommige scholen is er voorrang voor GOK-leerlingen. In andere scholen is er voorrang voor niet-GOK-leerlingen.
 5. Als er nog plaatsen over zijn, worden deze verdeeld over de kinderen die nog niet aan de beurt kwamen.

Meer info over de voorrangsgroepen.

Bekijk het filmpje over hoe de plaatsen verdeeld worden. Het filmpje heeft ondertitels in het Nederlands. Er zijn ook versies met ondertitels in het Frans en Engels

Terug naar boven

Buitengewoon basisonderwijs

Als er voor een school meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn, worden de leerlingen eerst geordend volgens bepaalde criteria. Daarna worden ze verdeeld over de plaatsen, in de volgorde van de ordening.

Stap 1: De leerlingen worden geordend:

 1. De aangemelde leerlingen worden geordend per schoolkeuze. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven. 
 2. Binnen een groep kinderen met dezelfde schoolkeuze wordt er dan geordend op basis van afstand tot de school. Eerst komen de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder dicht bij de school, dan de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder verder van de school. De afstand wordt berekend in vogelvlucht.

Stap 2: De leerlingen worden verdeeld over de plaatsen:

 1. Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.
 2. Daarna volgen de andere leerlingen.

Meer info over de voorrangsgroepen.

Terug naar boven

Buitengewoon secundair onderwijs

Als er voor een school meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn, worden de leerlingen eerst geordend volgens bepaalde criteria. Daarna worden ze verdeeld over de plaatsen, in de volgorde van de ordening.

Stap 1: De leerlingen worden geordend:

 1. De aangemelde leerlingen worden per schoolkeuze geordend. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven.
 2. Binnen een groep kinderen met dezelfde schoolkeuze wordt er dan geordend op basis van een willekeurig gegenereerd getal. Dit willekeurig getal bepaalt de plaats van je kind in de rangorde van de school.

Stap 2: De leerlingen worden verdeeld over de plaatsen:

 1. Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.
 2. Dan krijgen de kinderen een plaats die buitengewoon basisonderwijs volgden op dezelfde campus.
 3. Daarna volgen de andere leerlingen.

Meer info over de voorrangsgroepen.

Terug naar boven