Welke documenten

OPGELET: Door de Coronamaatregelen (COVID-19) zijn de data van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure aangepast. U vindt de actuele informatie hier.

Om aan te melden

Als u uw kind aanmeldt tussen 2 en 31 maart 2020, hebt u de volgende documenten nodig:
 

Iedereen:

identiteitskaart van uw kind of kleefbriefje van het ziekenfonds
 

Voorrangsgroep Nederlandstalige ouders:

1. Een bewijs van de kennis van het Nederlands, van een ouder. 1 van deze documenten:

 • Een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • Een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • Een bewijs dat de ouder minstens een niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
  • een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • ​Een SELOR-attest van ’voldoende kennis’ van het Nederlands, of hoger
 • Een bewijs dat de ouder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Een bewijs van de relatie tussen ouder en leerling: uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.
 

Voorrangsgroep GOK/niet-GOK-leerlingen:

GOK: 1 van deze documenten:

 • een bewijs dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2018-2019 of een schooltoeslag (Groeipakket) in het schooljaar 2019-2020
 • een verklaring op eer, dat de moeder geen diploma van het secundair onderwijs heeft, geen studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het beroepssecundair onderwijs, of geen gelijkwaardig studiebewijs.

Bezorg de documenten aan de school, tussen 30 maart en 30 april 2020. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Bezorg de documenten op tijd. Anders krijgt uw kind geen voorrang. Uw kind is dan wel aangemeld, maar niet in de voorrangscategorie. Let: tijdens de paasvakantie zijn de scholen gesloten.

niet-GOK:

U hoeft geen documenten aan de school te bezorgen.

 

Om in te schrijven

Schrijft u uw kind in, op de school? Of haalt u een weigeringsdocument? Neem de volgende documenten mee naar de school.
 

Voor een inschrijving in 1A, in een school met een aanmeldingsprocedure

 • Bericht van toewijzing
 • Identiteitskaart van uw kind of kleefbriefje van het ziekenfonds
   

Voor alle andere inschrijvingen

Iedereen: identiteitskaart van uw kind of kleefbriefje van het ziekenfonds

Voorrangsgroep Nederlandstalige ouders:
1. Een bewijs van de kennis van het Nederlands, van een ouder. 1 van deze documenten:

 • Een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • Een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • Een bewijs dat de ouder minstens een niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
  • een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • Een SELOR-attest van ’voldoende kennis’ van het Nederlands, of hoger
 • Een bewijs dat de ouder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Een bewijs van de relatie tussen ouder en leerling: uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.
 

Voorrangsgroep GOK/niet-GOK-leerlingen (enkel bij inschrijvingen voor 1A en 1B):

GOK: 1 van deze documenten:

 • een bewijs dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2018-2019 of een schooltoeslag (Groeipakket) in het schooljaar 2019-2020
 • een verklaring op eer, dat de moeder geen diploma van het secundair onderwijs heeft, geen studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het beroepssecundair onderwijs, of geen gelijkwaardig studiebewijs.

niet-GOK:

U hoeft geen documenten aan de school te bezorgen.

 

Waar vind ik het toewijzingsbericht?

U krijgt het toewijzingsbericht, op 8 mei 2020, via e-mail. Vulde u geen e-mailadres in? Dan krijgt u het bericht via de post. U krijgt het bericht ook via het ‘Postvak In’ in uw aanmeldingsdossier.

Ik heb geen kleefbriefje van het ziekenfonds.

Hebt u geen kleefbriefje meer? Contacteer uw ziekenfonds.
Hebt u nog geen kleefbriefjes? De school helpt u verder.

Ik heb (nog) geen identiteitskaart.

Hebt u geen identiteitskaart? Neem een geboortebewijs of een visum mee naar school.
Hebt u nog geen identiteitskaart? De school helpt u verder.