Scholen met een aanmeldingsprocedure

In heel wat scholen voor buitengewoon onderwijs is er een aparte procedure. U moet uw kind eerst aanmelden voor u het kan inschrijven in:
 

 • KoninkIijk instituut Woluwe (Sint-Lambrechts-Woluwe)
 • Kasterlinden BuSO (Sint-Agatha-Berchem)
 • Cardijnschool (Anderlecht)
 • Heemschool (Neder-Over-Heembeek)
Tijdslijn Inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs met aanmelding - 2022-2023
Tijdslijn Inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs met aanmelding - 2022-2023

10 – 21 januari: Voorrang voor broers, zussen en kinderen van personeel

Hebt u al een kind op de school of werkt u op de school waar u uw kind wilt inschrijven? Dan heeft u voorrang bij de inschrijvingen voor het 1ste jaar BuSO. Contacteer de school tussen 10 en 21 januari 2022 en schrijf uw kind in. 
Lees hier alle info over de voorrang.

7 – 18 maart: Aanmelden

Contacteer de school tussen 7 en 18 maart 2022 en meldt uw kind aan. Zijn er twee scholen die hetzelfde type aanbieden, contacteer dan de school van uw eerste voorkeur. Leerlingen met minstens één ouder die voldoende Nederlands spreekt, hebben voorrang.
Lees hier alle info over de voorrang.

Na 18 maart worden de aanmeldingen geordend, volgens specifieke criteria. Hieronder leest u hoe dat gebeurt.

28 maart: Informatiebericht

U ontvangt uw toewijzingsbericht op 28 maart 2022. U weet dan of u een plaats heeft of niet. Contacteer de school voor de inschrijving.
Geen plaats? Dan ontvangt u een weigeringsdocument samen met uw toewijzingsbericht. Daarop staat de plaats van uw kind op de wachtlijst van de school. De school contacteert u wanneer er een plaats vrijkomt.

29 maart – 4 mei: Inschrijven

Contacteer de school waar uw kind een plaats heeft tussen 29 maart en 4 mei 2022 en schrijft u uw kind in. Verklaar u akkoord met het pedagogisch project en het reglement van de school. Vraag een bewijs van inschrijving. 

Vanaf 9 mei: Vrije inschrijvingen

Heeft een school nog vrije plaatsen? Vanaf 9 mei 2022 kan iedereen inschrijven voor deze plaatsen, zolang er vrije plaatsen zijn. Vanaf 6 mei 2022 (10 uur) vindt u op deze site opnieuw een overzicht van de vrije plaatsen. Hebt u een plaats? Contacteer de school en schrijf uw kind in. Vraag een bewijs van inschrijving. Hebt u geen plaats? Vraag een weigeringsdocument. Zo komt uw kind op de wachtlijst. De school contacteert u wanneer er een plaats vrijkomt.
 

Wat heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Om uw kind aan te melden, bezorgt u volgende gegevens aan de school:

 • de naam van de leerling
 • het adres van de leerling
 • het vaste en het mobiele telefoonnummer van de ouders of de voogd en het e-mailadres
 • het rijksregisternummer van de leerling. Als u geen rijksregisternummer heeft, dan contacteert u vooraf de helpdesk van het LOP Brussel op het nummer 02 553 05 82.
 • het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs
 • de school van uw eerste keuze, uw tweede keuze
 • de naam van de contactpersoon bij het begeleidend CLB
 • de taal van de ouders (om na te gaan of u voorrang heeft)

Hoe worden de aangemelde kinderen geordend?

 1. Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.
 2. De aangemelde leerlingen worden per schoolkeuze geordend. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven.
 3. Daarna worden de leerlingen geordend op basis van een willekeurig gegenereerd getal. Dit willekeurig getal bepaalt de plaats van het kind in de rangorde van de school.