Uw kind inschrijven in een secundaire school zonder aanmelding

11 mei 2020

Tussen 18 mei en 10 juni kunt u uw kind inschrijven voor 1A en 1B in scholen zonder aanmeldingsprocedure. Neem daarvoor contact op met de school.

Niet-aanmeldende scholen 1A en 1B kunnen in de inschrijvingsperiode van 18 mei tot en met 10 juni niemand weigeren. 

Sommige leerlingen hebben in deze periode voorrang:

  • Leerlingen met minstens één ouder die voldoende Nederlands spreekt. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.
  • GOK/niet-GOK-leerlingen. GOK betekent gelijke onderwijskansen. Een school heeft plaatsen voor GOK-leerlingen (25%) en voor niet-GOK-leerlingen (75%). GOK-leerlingen hebben een mama zonder diploma secundair onderwijs of krijgen een schooltoelage. Bij niet-GOK-leerlingen is dat niet zo.

Inschrijven voor het tweede jaar en de tweede en derde graad kan tussen 2 en 15 juni.

 

Vragen?

Bel naar de helpdesk LOP Brussel SO: 02 553 05 82 of mail naar lopbrussel.secundair@vlaanderen.be.

 

Jordan Jumpman Pro AJ12.5