Uw kind inschrijven in een secundaire school zonder aanmelding

12 maart 2019

Tussen 13 maart en 2 april kunt u uw kind inschrijven voor 1A en 1B in scholen zonder aanmeldingsprocedure. Ga daarvoor rechtstreeks naar de school.

Sommige leerlingen hebben in deze periode voorrang:

  • Leerlingen met minstens één ouder die voldoende Nederlands spreekt. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.
  • GOK/niet-GOK-leerlingen. GOK betekent gelijke onderwijskansen. Een school heeft plaatsen voor GOK-leerlingen (25%) en voor niet-GOK-leerlingen (75%). GOK-leerlingen hebben een mama zonder diploma secundair onderwijs of krijgen een schooltoelage. Bij niet-GOK-leerlingen is dat niet zo.

Inschrijven voor het tweede jaar en de tweede en derde graad kan tussen 24 april en 9 mei 2019, rechtstreeks in de school.

Ga naar mijn dossier > inschrijven voor alle informatie.