Naar het buitengewoon onderwijs

OPGELET: Door de Coronamaatregelen (COVID-19) zijn de data van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure aangepast. U vindt de actuele informatie hier.

Gaat uw kind nu al naar het buitengewoon secundair onderwijs? Dan blijft uw kind volgend jaar ingeschreven in dezelfde school.

Gaat uw kind nu naar het gewoon onderwijs, maar volgend jaar naar het buitengewoon onderwijs? Contacteer dan zo snel mogelijk de directie van de school buitengewoon onderwijs. Vraag hulp aan het CLB of de zorgcoördinator van de huidige school van uw kind.

De Nederlandstalige scholen in Brussel voor buitengewoon onderwijs (BuSO) hebben een eigen inschrijvingsprocedure. Ze doen de inschrijvingen direct in de school.

Broers, zussen en kinderen van personeel hebben voorrang bij de inschrijvingen in het 1ste jaar BuSO. Tussen 6 en 17 januari 2020 kunnen zij als eersten inschrijven. Daarna schrijven alle andere kinderen in. Kijk op de website van de school voor alle informatie over de inschrijvingsmomenten.

PAS OP: Er is een aparte procedure in deze scholen:

  • KoninkIijk instituut Woluwe BuSO (voor leerlingen met autismespectrumstoornissen)
  • Kasterlinden (voor leerlingen met autismespectrumstoornissen, dove en slechthorende leerlingen of leerlingen met een taalstoornis - OV2 en OV3)

Voor alle informatie ga naar de pagina scholen met aanmelding

 

Waar vind ik informatie over alle Nederlandstalige BuSO-scholen in Brussel?

Kijk op www.onderwijsinbrussel.be/buitengewoon-onderwijs.

Wat gebeurt er als er geen vrije plaatsen meer zijn?

Geen plaats? Haal dan het weigeringsdocument af in de school. Zo komt u op de wachtlijst. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt. Haalt u geen weigeringsdocument? Dan verliest u uw plaats op de wachtlijst.