Naar het buitengewoon onderwijs

Gaat uw kind nu al naar het buitengewoon secundair onderwijs? Dan blijft uw kind volgend jaar ingeschreven in dezelfde school.

Gaat uw kind nu naar het gewoon onderwijs, maar volgend jaar naar het buitengewoon onderwijs? Contacteer dan zo snel mogelijk de directie van de school buitengewoon onderwijs. Vraag hulp aan het CLB of de zorgcoördinator van de huidige school van uw kind.

De Nederlandstalige scholen in Brussel voor buitengewoon onderwijs (BuSO) hebben een eigen inschrijvingsprocedure. Contacteer de school om te weten hoe en wanneer u kan inschrijven.

Broers, zussen en kinderen van personeel hebben voorrang bij de inschrijvingen in het 1ste jaar BuSO. Tussen 4 en 15 januari 2021 kunnen zij als eersten inschrijven. Daarna schrijven alle andere kinderen in. Kijk op de website van de school voor alle informatie over de inschrijvingsmomenten.

Opgelet! Er is een aparte procedure in deze scholen:

  • KoninkIijk instituut Woluwe BuSO (voor leerlingen met autismespectrumstoornissen) Ga naar de website www.kiwoluwe.org.
  • Kasterlinden (voor leerlingen met autismespectrumstoornissen, dove en slechthorende leerlingen of leerlingen met een taalstoornis - OV2 en OV3). Ga naar de website www.kasterlinden.be.
  • Cardijnschool Anderlecht (voor leerlingen in OV1, OV2 type 2 en voor OV3 observatiejaar). Ga naar de website www.cardijnschool.be.
  • Heemschool 2 (voor leerlingen in OV1 en OV2 type 2 en type 4). Ga naar de website www.campusheemschool.be.

Voor alle informatie over deze procedure ga naar de pagina scholen met aanmelding

Waar vind ik informatie over alle Nederlandstalige BuSO-scholen in Brussel?

Kijk op www.onderwijsinbrussel.be/buitengewoon-onderwijs.

Wat gebeurt er als er geen vrije plaatsen meer zijn?

Geen plaats? Vraag dan het weigeringsdocument aan de school. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt.