Naar het 2de jaar, de 2de en 3de graad

Uw kind inschrijven in het 2de leerjaar van het ASO, BSO, KSO en TSO? Of in een hoger leerjaar? Ga tussen 24 april en 9 mei 2019 naar de school en schrijf uw kind in. Leerlingen met een Nederlandstalige ouder krijgen dan voorrang, tot 55% van de plaatsen. Broers en zussen, kinderen van personeel en GOK- en niet-GOK-leerlingen hebben geen voorrang. Geen plaats? Haal dan het weigeringsdocument in de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt.

Vanaf 10 mei 2019 starten de vrije inschrijvingen. Heeft een school nog plaatsen? Iedereen kan nu inschrijven.

 

Hoe kom ik in aanmerking voor de voorrang Nederlands?

U bezorgt de school 2 soorten documenten:

 1. een document over de kennis van het Nederlands
 2. een document over de relatie tussen ouder en de leerling

1. Kennis van het Nederlands:

U bewijst uw kennis van het Nederlands met 1 van deze documenten:

 • een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
  • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands
 • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling:

De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

Welke documenten neem ik mee om mijn kind in te schrijven?

Kijk bij mijn dossier > welke documenten

Ik spreek voldoende Nederlands, maar ik heb geen documenten (diploma, getuigschrift …) als bewijs. Wat moet ik doen?

U contacteert het Huis van het Nederlands. U zegt dat u uw kind wilt inschrijven in een Nederlandstalige school. U krijgt een afspraak voor een test. Dan krijgt u een bewijs van uw taalniveau Nederlands. U moet minstens niveau B2 hebben.

Kijk ook op de onderwijswebsite van de Vlaamse Overheid.

Controleert de school mijn documenten?

Ja. Krijgt u voorrang Nederlands? Dan moet u dat bewijzen met een document. Bij uw inschrijving neemt u de documenten mee naar de school. Als de documenten correct zijn, dan krijgt uw kind voorrang. Als de documenten niet correct zijn, dan kan uw kind niet inschrijven tijdens de voorrangsperiode. 

Waar vind ik informatie over de studierichtingen in het ASO, BSO, KSO en TSO?

Ga naar de website van www.onderwijsinbrussel.be > studiekeuze.

Mijn kind heeft een herexamen of een C-attest. Kan mijn kind in dezelfde school blijven, ook als de school volzet is?

Ja, het inschrijvingsrecht gaat alleen over nieuwe inschrijvingen. Leerlingen met een B- of een C-attest zijn al ingeschreven. Hun plaats in de school is gegarandeerd.