Klachten

Heeft een school uw kind geweigerd, en daarna een ander kind ingeschreven in dezelfde klas of in hetzelfde leerjaar? Alleen dan is een klacht bij de Commissie voor Leerlingenrechten relevant.

Vanaf het moment dat u een weigeringsdocument krijgt, hebt u 30 kalenderdagen de tijd om een klacht in te dienen bij de Commissie voor Leerlingenrechten. U moet uw klacht schriftelijk indienen en ze moet ondertekend zijn.

Commissie voor Leerlingenrechten
E-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel