Hoe en Wanneer

OPGELET: Door de Coronamaatregelen (COVID-19) zijn de data van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure aangepast. U vindt de actuele informatie hier.

Na de lagere school gaat uw kind naar het eerste leerjaar secundair onderwijs. Hier vindt u alle informatie over inschrijven in een Nederlandstalige secundaire (middelbare) school in Brussel.

Informeer u op tijd. Waarom?

  • Een school en een studierichting kiezen, vraagt tijd. 
  • In sommige scholen moet u uw kind eerst aanmelden.
  • Sommige leerlingen hebben voorrang.

Brochure

U kunt de brochure met de belangrijkste informatie over inschrijven in een Nederlandstalige secundaire school in Brussel voor het schooljaar 2020-2021 hier downloaden. De tekst van deze brochure is vertaald in verschillende talen:

Wanneer kan mijn kind naar het secundair onderwijs?

Als uw kind een getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, dan kan het naar het eerste leerjaar A of naar het eersteleerjaar B van het voltijds secundair onderwijs. Uw kind kan soms ook zonder getuigschrift basisonderwijs starten in het gewoon secundair onderwijs.

Uw kind kan starten in het eerste leerjaar A als het:

  • het 6de leerjaar van de lagere school gevolgd heeft, niet geslaagd is, maar toch een gunstig advies krijgt van de klassenraad en het CLB
  • op basis van een screening van de toelatingsklassenraad toegelaten wordt

Uw kind kan starten in het eerste leerjaar B als het:

  • het 6de leerjaar van de lagere school gevolgd heeft, maar niet geslaagd is
  • het 6de leerjaar van de lagere school niet gevolgd heeft, maar wel 12 jaar wordt, ten laatste op 31 december van het schooljaar

Het eerste leerjaar B is voor jongeren met een leerachterstand of voor jongeren die liever al doende leren. Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen of naar het beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het eerste leerjaar A.

Heeft uw kind een handicap, een leerstoornis of gedragsproblemen? Dan kan het naar het buitengewoon secundair onderwijs. Daar krijgt uw kind hulp. Bij de inschrijving hebt u een verslag nodig van het CLB.

Moet ik mijn kind dit jaar al inschrijven?

Start uw kind op 1 september 2016, in het eerste jaar secundair onderwijs in Brussel? Dan moet u uw kind nu inschrijven. Kijk verder op de website om te weten wanneer u wat moet doen.

Start mijn kind in het eerste jaar direct in het ASO, BSO, KSO of TSO?

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u alle informatie over het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Mijn kind zit in het zesde leerjaar van de lagere school, op dezelfde campus als de secundaire school. Moet ik mijn kind nog inschrijven voor het 1ste jaar secundair onderwijs?

Ja. U moet uw kind ook inschrijven voor het eerste jaar secundair op dezelfde campus. Uw kind is niet automatisch ingeschreven. Uw kind krijgt ook geen voorrang.