Hoe en Wanneer

Na de lagere school gaat uw kind naar het eerste leerjaar secundair onderwijs. Hier vindt u alle informatie over inschrijven in een Nederlandstalige secundaire (middelbare) school in Brussel.

Informeer u op tijd. Waarom?

 • Een school en een studierichting kiezen, vraagt tijd. 
 • In sommige scholen moet u uw kind eerst aanmelden.
 • Sommige leerlingen hebben voorrang.

Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure in het secundair onderwijs?

In het informatieve filmpje hieronder wordt uitgelegd hoe u uw kind kan inschrijven in een Nederlandstalige secundaire school in Brussel. Het filmpje werd vertaald in het Frans en het Engels

Het filmpje licht het volgende toe:

 • Hoe inschrijven in het 1e leerjaar secundair? Dit gebeurt in 3 periodes:
         1. Voorrang voor broers, zussen en kinderen van schoolpersoneel
         2. Aanmelden of inschrijven
                   -  1A met aanmeldingsprocedure
                   -  1A zonder aanmeldingsprocedure en 1B
         3. Vrije inschrijvingen 
 • Hoe inschrijven in het 2e leerjaar secundair of in hogere jaren? Dit gebeurt in 2 periodes:
         1. Voorrang voor leerlingen met Nederlandstalige ouder(s)
         2. Vrije inschrijvingen

Zorg ervoor dat uw geluid aanstaat bij het bekijken van het filmpje.

Nog vragen? 

Neem een kijkje op de pagina 'Welke school' voor meer informatie over de infomomenten georganiseerd door het LOP Brussel Secundair Onderwijs en de Brusselse CLB's.
 

Brochure

U kan hier de brochure downloaden met de belangrijkste informatie over inschrijven in een Nederlandstalige secundair school in Brussel voor het schooljaar 2021-2022. De tekst van deze brochure is vertaald in 7 verschillende talen:

 

  Wanneer kan mijn kind naar het secundair onderwijs?

  Als uw kind een getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, dan kan het naar het eerste leerjaar A. Uw kind kan soms ook zonder getuigschrift basisonderwijs starten in het gewoon secundair onderwijs.

  Uw kind kan starten in het eerste leerjaar B als het:

  • het 6de leerjaar van de lagere school gevolgd heeft, maar niet geslaagd is
  • het 6de leerjaar van de lagere school niet gevolgd heeft, maar wel 12 jaar wordt, ten laatste op 31 december van het schooljaar

  Het eerste leerjaar B is voor jongeren met een leerachterstand of voor jongeren die liever al doende leren. Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen of naar het 2de leerjaar B of naar het eerste leerjaar A.

  Heeft uw kind een handicap, een leerstoornis of gedragsproblemen? Dan kan het naar het buitengewoon secundair onderwijs. Daar krijgt uw kind hulp. Bij de start op 1 september 2021 hebt u een verslag nodig van het CLB.

  Start mijn kind in het eerste jaar direct in het ASO, BSO, KSO of TSO?

  Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u alle informatie over het voltijds gewoon secundair onderwijs.

  Mijn kind zit in het zesde leerjaar van de lagere school, op dezelfde campus als de secundaire school. Moet ik mijn kind nog inschrijven voor het 1ste jaar secundair onderwijs?

  Ja. U moet uw kind ook inschrijven voor het eerste jaar secundair op dezelfde campus. Uw kind is niet automatisch ingeschreven. Uw kind krijgt ook geen voorrang.

  Waar vind ik een overzicht van alle scholen?

  Neem een kijkje op de pagina 'Welke school'. Daarnaast vindt u op www.onderwijsinbrussel.be een overzicht van alle Nederlandstalige scholen in Brussel. U kunt er ook de scholengids aanvragen.