Eerste leerjaar A

Wilt u uw kind inschrijven in het eerste leerjaar A? Dan moet u uw kind eerst aanmelden: registreer uw schoolkeuze op inschrijveninbrussel.be, tussen 7 en 31 maart 2022. Sommige leerlingen hebben voorrang.

Tijdslijn Inschrijven in 1A (met aanmelding) - 2022-2023
Tijdslijn Inschrijven in 1A (met aanmelding) - 2022-2023

10 januari – 21 januari: Voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel
Hebt u al een kind op de school? Contacteer de school om broer of zus in te schrijven in 1A tussen 10 en 21 januari 2022. Ook kinderen van personeel hebben voorrang. Vraag meer informatie op de school.

7 maart (9 uur) – 31 maart (16 uur): Aanmelden
Meld uw kind aan voor 1A op inschrijveninbrussel.be tussen 7 maart (9 uur) en 31 maart 2022 (16 uur). Meer informatie over het aanmelden. Heeft uw kind voorrang? Verzamel nu al de documenten voor de controle. Lees hier alles over de voorrang in 1A.

1 april – 5 mei: Controle documenten
De school van uw 1ste keuze controleert de voorrangsdocumenten. De school zal u hiervoor contacteren. Let op: tijdens de paasvakantie zijn de scholen gesloten.

12 mei – 7 juni: Toewijzingsbericht + inschrijven  
U krijgt op 12 mei 2022 een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving van uw kind. Contacteer de school om uw kind in te schrijven, tussen 13 mei en 7 juni 2022. Geen plaats? Vraag dan het weigeringsdocument aan de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2022.

Vanaf 13 juni (9 uur): Start vrije inschrijvingen
Heeft een school nog plaatsen? Dan kan iedereen vanaf 13 juni 2022 inschrijven voor deze plaatsen, zolang er vrije plaatsen zijn. Geen plaats meer? Vraag dan het weigeringsdocument aan de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school.
 

Wanneer kan mijn kind naar het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs?

Als uw kind een getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, dan kan het naar het eerste leerjaar A. Uw kind kan soms ook zonder getuigschrift basisonderwijs starten in het gewoon secundair onderwijs.

Uw kind kan starten in het eerste leerjaar B als het:

  • het 6de leerjaar van de lagere school gevolgd heeft, maar niet geslaagd is
  • het 6de leerjaar van de lagere school niet gevolgd heeft, maar wel 12 jaar wordt, ten laatste op 31 december van het schooljaar

Het eerste leerjaar B is voor jongeren met een leerachterstand of voor jongeren die liever al doende leren. Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen of naar het 2de leerjaar B of naar het eerste leerjaar A.

Heeft uw kind een handicap, een leerstoornis of gedragsproblemen? Dan kan het naar het buitengewoon secundair onderwijs. Daar krijgt uw kind hulp. Bij de start op 1 september 2022 hebt u een verslag nodig van het CLB.

Waar vind ik een overzicht van alle scholen?

Neem een kijkje op de pagina 'Welke school'. Daarnaast vindt u op www.onderwijsinbrussel.be een overzicht van alle Nederlandstalige scholen in Brussel. U kunt er ook de scholengids aanvragen.

In welke scholen is er plaats?

Hier vindt u een overzicht van de vrije plaatsen per leerjaar en per school.

Mijn kind zit in het zesde leerjaar van de lagere school, op dezelfde campus als de secundaire school. Moet ik mijn kind nog inschrijven voor het 1ste jaar secundair onderwijs?

Ja. U moet uw kind ook inschrijven voor het eerste jaar secundair op dezelfde campus. Uw kind is niet automatisch ingeschreven. Uw kind krijgt ook geen voorrang.

Mijn kind heeft een C-attest. Kan mijn kind in dezelfde school blijven, ook als de school volzet is?

Ja. Het inschrijvingsrecht gaat alleen over nieuwe inschrijvingen. Leerlingen met een B- of een C-attest zijn al ingeschreven. Hun plaats in de school is gegarandeerd.

Start mijn kind in het eerste jaar direct in het ASO, BSO, KSO of TSO?

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u alle informatie over het voltijds gewoon secundair onderwijs.