Eerste leerjaar A

OPGELET: Door de Coronamaatregelen (COVID-19) zijn de data van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure aangepast. U vindt de actuele informatie hier.

Wilt u uw kind inschrijven in het eerste leerjaar A? Dan moet u uw kind meestal eerst aanmelden: registreer uw schoolkeuze op inschrijveninbrussel.be, tussen 2 en 31 maart 2020.

Voor andere scholen kunt u direct inschrijven. Sommige leerlingen hebben voorrang.

 

Wanneer kan mijn kind naar het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs?

Als uw kind een getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, dan kan het naar het eerste leerjaar A of naar het eersteleerjaar B van het voltijds secundair onderwijs. Uw kind kan soms ook zonder getuigschrift basisonderwijs starten in het gewoon secundair onderwijs.

Uw kind kan starten in het eerste leerjaar A als het:

  • het 6de leerjaar van de lagere school gevolgd heeft, niet geslaagd is, maar toch een gunstig advies krijgt van de klassenraad en het CLB
  • op basis van een screening van de toelatingsklassenraad toegelaten wordt

Uw kind kan starten in het eerste leerjaar B als het:

  • het 6de leerjaar van de lagere school gevolgd heeft, maar niet geslaagd is
  • het 6de leerjaar van de lagere school niet gevolgd heeft, maar wel 12 jaar wordt, ten laatste op 31 december van het schooljaar

Het eerste leerjaar B is voor jongeren met een leerachterstand of voor jongeren die liever al doende leren. Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen of naar het beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het eerste leerjaar A.

Heeft uw kind een handicap, een leerstoornis of gedragsproblemen? Dan kan het naar het buitengewoon secundair onderwijs. Daar krijgt uw kind hulp. Bij de inschrijving hebt u een verslag nodig van het CLB.

Mijn kind heeft een herexamen of een C-attest. Kan mijn kind in dezelfde school blijven, ook als de school volzet is?

Ja. Het inschrijvingsrecht gaat alleen over nieuwe inschrijvingen. Leerlingen met een B- of een C-attest zijn al ingeschreven. Hun plaats in de school is gegarandeerd.