Deeltijds leren en deeltijds werken

OPGELET: Door de Coronamaatregelen (COVID-19) zijn de data van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure aangepast. U vindt de actuele informatie hier.

'Deeltijds leren en deeltijds werken' is er voor leerlingen vanaf 15 jaar, die leren en werken willen combineren. Dat kan in verschillende Centra voor Leren en Werken in Brussel of in de Leertijd van Syntra Brussel. Leerlingen kunnen er ook een getuigschrift van de 2de of de 3de graad behalen, of een diploma secundair onderwijs.

Wilt u uw kind inschrijven in een centrum voor ‘deeltijds leren en deeltijds werken’? Ga tussen 13 en 28 mei 2020 naar de school/het centrum en schrijf uw kind in. Leerlingen met Nederlandstalige ouders krijgen in deze periode voorrang, tot 55% van de plaatsen. Broers en zussen, kinderen van personeel en GOK/niet-GOK-leerlingen hebben geen voorrang. Geen plaats? Haal dan het weigeringsdocument in de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. 

Vanaf 22 juni starten de vrije inschrijvingen. Heeft een school/centrum nog plaatsen? Iedereen kan nu inschrijven.

Wilt u uw kind inschrijven in de Leertijd bij Syntra Brussel? Neem contact op met de leertijdverantwoordelijke:
SYNTRA Brussel - campus Ukkel
02 331 68 01 - leertijd@syntrabrussel.be
Stallestraat 292, 1180 Ukkel

 

Hoe kom ik in aanmerking voor de voorrang Nederlands?

U bezorgt de school 2 soorten documenten:

 1. een document over de kennis van het Nederlands
 2. een document over de relatie tussen ouder en de leerling

1. Kennis van het Nederlands:

U bewijst uw kennis van het Nederlands met 1 van deze documenten:

 • een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
  • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands
 • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling:

De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

Welke documenten neem ik mee om mijn kind in te schrijven?

Kijk op mijn dossier' > 'welke documenten

Ik spreek voldoende Nederlands, maar ik heb geen documenten (diploma, getuigschrift …) als bewijs. Wat moet ik doen?

U contacteert het Huis van het Nederlands. U zegt dat u uw kind wilt inschrijven in een Nederlandstalige school. U krijgt een afspraak voor een test. Dan krijgt u een bewijs van uw taalniveau Nederlands. U moet minstens niveau B2 hebben. Kijk ook op de onderwijswebsite van de Vlaamse Overheid.

Controleert de school mijn documenten?

Ja. Krijgt u voorrang Nederlands? Dan moet u dat bewijzen met een document. Bij uw inschrijving neemt u de documenten mee naar de school. Als de documenten correct zijn, dan krijgt uw kind voorrang. Als de documenten niet correct zijn, dan kan uw kind niet inschrijven tijdens de voorrangsperiode. 

Waar vind ik informatie over ‘duaal leren en werken’ in Brussel?

Neem een kijkje op www.onderwijsinbrussel.be > leren en werken of op de onderwijswebsite van de Vlaamse Overheid.