Aanmelden

Wilt u uw kind inschrijven in het eerste leerjaar A? Dan moet u uw kind eerst aanmelden. 

Bekijk zeker de checklist voor ouders voor u uw kind aanmeldt.

Een aanmelding bestaat uit 3 stappen

Stap 1: aanmelden - 7 maart (9 uur) tot en met 31 maart 2022 (16 uur)

Ga naar inschrijveninbrussel.be. Meld uw kind aan via de knop 'aanmelden' (rechterbovenhoek van deze website) en registreer uw schoolkeuze.
Hieronder vindt u een instructiefilmpje waarin u duidelijk ziet welke stappen u moet nemen om uw kind aan te melden.

Stap 2: controle - 1 april tot en met 5 mei 2022

Heeft uw kind voorrang Nederlands of GOK? Dan moet u dat bewijzen met een document. De school of het net van uw 1ste keuze controleert uw documenten. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Let op: tijdens de paasvakantie zijn de scholen gesloten. Na de controle worden de aanmeldingen geordend, volgens specifieke criteria.

Stap 3: toewijzingsbericht + inschrijven - 12 mei tot 7 juni 2022

U krijgt op 12 mei een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving van uw kind (toewijzingsbericht). Contacteer de school om uw kind in te schrijven, tussen 13 mei en 7 juni 2022. Bezorg uw toewijzingsbericht aan de school. Geen plaats? Vraag dan het weigeringsdocument aan de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2022. Opgelet: vraagt u geen weigeringsdocument? Dan verliest u uw plaats op de wachtlijst.
 

Video - Hoe aanmelden?

Kijk naar het instructiefilmpje over de aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs. U ziet er duidelijk welke stappen u moet nemen om uw kind aan te melden. De procedure voor het secundair onderwijs is grotendeels dezelfde. Dit filmpje werd vertaald naar het Frans en het Engels.

Zorg ervoor dat uw geluid aanstaat bij het bekijken van het filmpje.

Voor welke scholen moet ik aanmelden voor 1A?

Wilt u inschrijven in 1A? Dan moet u voor alle scholen aanmelden. Voor 1B of de hogere jaren moet u niet aanmelden. Hier vindt u een overzicht van de scholen.

Moet ik voor andere leerjaren ook aanmelden?

Hoe meld ik aan?

Ga tussen 7 maart (9 uur) en 31 maart 2022 (16 uur) naar inschrijveninbrussel.be en klik op de knop 'aanmelden'. Vul de volgende gegevens in:

  • Gegevens van het kind: naam, geboortedatum, rijksregisternummer, domicilieadres
  • Uw contactgegevens: e-mailadres, postadres, telefoon
  • De scholen van uw keuze
  • Behoort u tot een voorrangsgroep? Beantwoord de vragen over de voorrang en verzamel de nodige documenten. Tussen 1 april en 5 mei 2022 bezorgt u de documenten aan de school. U krijgt daarvoor een uitnodiging.

U kunt het dossier van het aangemelde kind tot 31 maart (16 uur) nog online wijzigen. Na de aanmeldingsperiode kunt u het dossier van uw aangemelde kind nog raadplegen tot 7 juni 2022 (16 uur). Wijzigen is niet meer mogelijk.

Hoe worden de gegevens gecontroleerd?

Tussen 1 april en 5 mei 2022 bezorgt u de bewijzen aan de school. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Let op: tijdens de paasvakantie zijn de scholen gesloten.

Bezorgt u de documenten niet op tijd? Dan heeft uw kind geen voorrangsplaats. Uw kind blijft wel aangemeld, maar heeft geen voorrang meer.

Mijn kind heeft geen rijksregisternummer. Wat nu?

Bel naar de helpdesk op 02 553 05 82. Zij helpen u verder.

Hoe gebeurt de rangordening van de aangemelde leerlingen? En hoe worden de plaatsen verdeeld?

STAP 1: De leerlingen worden geordend.

Alle geregistreerde leerlingen krijgen een willekeurig getal toegewezen door de computer. Elke school heeft een lijst met de geregistreerde leerlingen. Ze worden eerst geordend op basis van schoolkeuze. Eerst komen de leerlingen die de school als 1ste keuze hebben, dan de leerlingen die de school als 2de keuze hebben, dan de leerlingen die de school als 3de keuze hebben … Dan worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van het willekeurig getal dat ze toegewezen kregen. Eerst komen de leerlingen met het kleinste getal, dan de leerlingen met een groter getal. De leerlingen zijn nu geordend. De ordening is belangrijk voor de rest van de procedure. Leerlingen krijgen een plaats in een school, in de volgorde van deze ordening.

STAP 2: De leerlingen worden toegewezen aan de vrije plaatsen.

Elke school heeft GOK-plaatsen en niet-GOK-plaatsen. De leerlingen worden verdeeld in GOK-leerlingen en niet-GOK-leerlingen.

1. De leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats:

  • GOK-leerlingen krijgen een GOK-plaats.
  • Niet-GOK-leerlingen krijgen normaal een niet-GOK-plaats. Zijn er nog GOK-plaatsen vrij? Dan kunnen ze ook een GOK-plaats krijgen. 55% van de plaatsen is voorbehouden voor deze leerlingen.

2. Na de voorrang Nederlands, krijgen alle andere leerlingen een plaats (GOK of niet-GOK). Als dat kan, dan krijgen leerlingen een plaats in de school van hun 1ste keuze.

U krijgt een toewijzingsbericht op 12 mei 2022. In het toewijzingsbericht staat of uw kind een plaats krijgt in de scholen van uw keuze.

Wordt uw privacy gerespecteerd?

Het LOP en de helpdesk ‘Inschrijven in Brussel’ verwerken uw gegevens voor de Brusselse schoolbesturen. Dat staat zo in het decreet inschrijvingsrecht. Het LOP en de helpdesk gebruiken uw gegevens als volgt:

  • Ze ordenen de registraties.
  • Ze informeren u over uw dossier en ordening.
  • Ze geven uw dossier aan de school van uw kind, na de inschrijving. Is uw kind niet ingeschreven in een school van het LOP? Dan kunt u tot en met 7 oktober 2022 uw dossier opvragen. Daarna wordt uw dossier vernietigd.
  • Het LOP kan deze gegevens ook gebruiken voor onderzoek. U mag uw gegevens altijd bekijken en veranderen. Dat staat in de wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Ik wil niet antwoorden op de vragen over mijn niveau Nederlands. Wat zijn de gevolgen?

Uw kind krijgt dan geen voorrang Nederlands.

Ik wil niet antwoorden op de vragen over gelijke onderwijskansen (GOK). Wat zijn de gevolgen?

Uw kind wordt geregistreerd als niet-GOK.

Hoe moet ik een meerling aanmelden?

U logt in met het rijksregisternummer van 1 kind van de meerling. Op de pagina met de persoonsgegevens kiest u de optie ‘meerling aanmelden’. Dan geeft u de namen en de geboortedata in van de andere kinderen van de meerling.

Hoe meld ik kinderen uit hetzelfde gezin aan voor 1A die geen meerling zijn?

Wilt u 2 kinderen aanmelden, uit hetzelfde gezin, die geen meerling zijn? Contacteer de helpdesk: 02 553 05 82 of lopbrussel.secundair@vlaanderen.be.

Dat zijn bijvoorbeeld kinderen uit een nieuw samengesteld gezin, broers of zussen van een verschillende leeftijd.

Let op: De kinderen moeten tot hetzelfde gezin behoren. U moet dat schriftelijk bevestigen. De school controleert dat bij de inschrijving.

Wat is het rijksregisternummer?

Elke inwoner van België heeft een rijksregisternummer. Het is een uniek nummer. Het staat op het kleefbriefje van het ziekenfonds en op de elektronische identiteitskaart. De eerste 6 cijfers van dit nummer zijn jaar, maand en dag van geboorte. Heeft uw kind geen rijksregisternummer? Contacteer de helpdesk (02 553 05 82).

Waarom moet ik een e-mailadres opgeven?

We hebben uw e-mailadres nodig voor een snelle en goede communicatie. U kunt ook het e-mailadres van familie of vrienden gebruiken. Vul een geldig e-mailadres in, en controleer uw e-mails regelmatig. Alle communicatie verloopt via mail.

Als u geen e-mailadres invult, dan krijgt u het toewijzingsbericht via de gewone post, op uw correspondentieadres.

U krijgt alle berichten ook in het ‘Postvak In’ van uw dossier, op www.inschrijveninbrussel.be. U vindt hier ook alle informatie over het dossier van uw kind, via de knop ‘Dossier raadplegen’. Controleer dit postvak regelmatig.

Hebt u begin maart nog geen bericht gekregen? Contacteer dan de helpdesk (02 553 05 82).

Wat als ik de gegevens niet eerlijk invul bij de aanmelding?

Als u de gegevens niet eerlijk invult, dan hebt u een probleem in de controleperiode. In de controleperiode moet u uw voorrang bewijzen, met documenten. Hebt u niet de juiste documenten? Dan is uw kind wel aangemeld, maar dan krijgt het geen voorrang.

Helpt iemand u met de aanmelding? Controleer de gegevens nog eens extra. Als ouder blijft u verantwoordelijk voor uw dossier, ook als u geholpen wordt.

Hoe ken ik het resultaat van de aanmelding?

U krijgt een toewijzingsbericht via e-mail of via de post. U vindt het toewijzingsbericht ook in het ‘Postvak In’ van uw aanmeldingsdossier. U krijgt dit toewijzingsbericht op 12 mei 2022.

De school waar u een plaats hebt, contacteert u tussen 13 mei en 7 juni 2022. U maakt een afspraak met deze school voor de inschrijving. Hebt u op 20 mei nog geen bericht van de school? Contacteer dan zelf de school.

Wilt u een weigeringsdocument van een school waar u geen plaats hebt? Contacteer zelf de school voor 7 juni 2022 en vraag het weigeringsdocument.

Hoe moet ik inschrijven in de scholen zonder aanmeldingsprocedure?