Welke school

Infomomenten

Een school kiezen is soms moeilijk. Tijdens een infomoment krijgt u tips.

Het Lokaal Overlegplatform Brussel (LOP Brussel) organiseert infomomenten voor ouders. Op deze infomomenten krijgt u informatie over de inschrijvings- en de aanmeldingsprocedure.

Nadien kunt u vragen stellen. Het Huis van het Nederlands is ook aanwezig om vragen te beantwoorden over de taaltest Nederlands.

Wanneer?

 • Donderdag 30 januari 2020 om 16 uur (volzet)
 • Donderdag 30 januari 2020 om 19.30 uur 
 • Dinsdag 10 maart 2020 om 16 uur (volzet)

Waar?

 • Donderdag 30 januari om 16 uur: De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
 • Donderdag 30 januari 2020 om 19.30 uur: er gaan twee sessies gelijktijdig door op twee verschillende locaties:
  1. Locatie 1: De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel 
  2. Locatie 2: Administratiehuis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
 • Dinsdag 10 maart om 16 uur: Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel

Hoe inschrijven?

De infomomenten zijn gratis, maar een plaats reserveren is nodig. De plaatsen zijn beperkt.
De inschrijvingen voor de infomomenten zijn afgesloten.

Bekijk hier de presentatie van de infomomenten.

 

Leer scholen kennen

Wilt u de scholen bezoeken? Dat kan:

 • Samen met andere ouders: zie ‘groepsbezoeken’ in onderstaand overzicht. 
 • Individueel: sommige scholen organiseren geen groepsbezoeken. Contacteer de school voor een individueel bezoek. 

Hier vindt u een overzicht van de scholen en hoe u ze kan bezoeken.

 

Overzicht scholen

Op www.onderwijsinbrussel.be vindt u een overzicht van alle Nederlandstalige scholen in Brussel. U vindt er alle praktische informatie. 
U kunt er ook de scholengids aanvragen, met de contactgegevens van alle Nederlandstalige scholen in Brussel, en met het studieaanbod van de secundaire scholen.

 

Overzicht vrije plaatsen

Op belangrijke tijdstippen u hier het aantal vrije plaatsen in de Nederlandstalige kleuter- en lagere scholen in Brussel, voor het schooljaar 2020-2021.

 

Wat zijn tips om een school te kiezen?

Bij de aanmelding kiest u een aantal scholen.  Welke scholen moet u kiezen en waarom? Enkele tips:

 • Kiest u voor Nederlandstalig of Franstalig onderwijs?
 • Zoek informatie over het onderwijs in Brussel: Welke scholen zijn er? Welke onderwijsnetten zijn er? Welke ondersteuning krijgen scholen? Deze informatie krijgt u ook op de infomomenten. 
 • Op www.onderwijsinbrussel.be vindt u een overzicht van alle Nederlandstalige scholen per gemeente. Elke school heeft een fiche met praktische informatie.
 • Verzamel informatie over de scholen. Ga naar de website van de school. Lees deze informatie:
  • Pedagogische visie: dit is de visie van de school over onderwijs en opvoeding. Er staat informatie in over de pedagogische methodes en onderwijsmethodes.
  • Schoolreglement: hoe is de school georganiseerd? Hoe regelt de school huiswerk, agenda’s, rapporten, opvang …? Wat zijn mogelijke kosten?
  • Klasblogs en foto’s: op sommige websites vindt u activiteiten en foto’s.
 • Lees het doorlichtingsverslag van de school. Dat is geschreven door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Zoek het verslag van uw school op www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen.
 • Bezoek de school: zo voelt u de sfeer en ontmoet u de leerkrachten en de directie. Sommige scholen kunt u bezoeken samen met andere ouders. Op deze website vindt u een overzicht van alle scholen en hoe u hen kan bezoeken.
 • Wat vindt u belangrijk aan een school? Bijvoorbeeld: is de school dichtbij? Wat is de pedagogische aanpak? Wat is de houding en de stijl van leerkrachten en directie? Hoe kan ik als ouder participeren? Is er opvang voor en na de school? Hier vindt u een checklist met vragen die u aan de school kan stellen tijdens een bezoek (.docx).
 • Praat met ouders uit de buurt die ook een school zoeken. Zij hebben misschien andere scholen bezocht.
 • Praat ook met kinderen die al naar school gaan en met hun ouders. Gaan de kinderen graag naar de school? Kunnen de ouders hun mening geven? Via hun verhalen leert u de stijl van de school kennen.
 • Maak een keuze. Kies op basis van deze elementen een aantal scholen. Let ook op de vrije plaatsen in deze scholen en de voorrangscriteria. Kijk ook in de rubriek ‘Hoe maximaliseer ik mijn kans op een plaats in een school?’

Wat zeggen andere ouders over hun schoolkeuze?

We spraken met enkele ouders die op zoek waren naar een Nederlandstalige school in Brussel. Wat waren hun ervaringen? Hoe was hun zoektocht? En hoe maakten zij hun keuze?

Hier vindt u de reactie van een aantal ouders:

 • “Ik vind ouderbetrokkenheid heel belangrijk. De school van mijn kind vraagt echt de mening van de ouders."
  “Je kan als ouder mee de school maken.”
 • “Mijn zoontje gaat naar school in de buurt. Hij voelt zich daar echt goed. Alles is dichtbij: thuis, school, winkels en vriendjes.”
  “Als je in de buurt naar school gaat, dan bouw je mee aan het sociale weefsel van je wijk.”
 • “Een school moet positief omgaan met diversiteit en meertaligheid.”
  “Brussel is een mix van verschillende culturen. Mijn kind zit in een diverse klas. Ik vind dat leerrijk en interessant.”
 • “Onze school geeft onderwijs op maat voor elke individuele leerling. Dat is positief voor kinderen met weinig kansen én voor kinderen met veel kansen.”
 • “Veel anderstalige kinderen in de klas kan positief zijn. Kinderen leren zo anders communiceren. Leerkrachten moeten hier goed mee omgaan. Zo halen ze het beste uit hun klas.”

Hoe maximaliseer ik mijn kansen op een plaats in een school?

Of uw kind een plaats krijgt in een school, hangt af van:

 • het aantal vrije plaatsen in de school;
 • het aantal vrije plaatsen per voorrangsgroep;
 • het aantal kinderen dat zich aanmeldt voor dit geboortejaar/leerjaar;
 • de voorrangsgroep van de andere aangemelde kinderen;
 • de positie van de school in uw lijst met schoolkeuzes;
 • het aantal scholen dat u kiest;
 • de afstand van de school tot het domicilieadres en het werkadres.

Enkele tips:

 • Neem als 1e keuze een school met voldoende vrije plaatsen in uw voorrangsgroep, dicht bij uw huis of werk.
 • Kies verschillende scholen. De Nederlandstalige scholen in Brussel zijn populair. Soms is er te weinig plaats. Kies daarom verschillende scholen bij de aanmelding. Zo hebt u meer kans op een plaats.

Welke garantie heb ik dat mijn kind goed onderwijs krijgt?

De Vlaamse overheid garandeert kwaliteit in de erkende scholen en onderwijsinstellingen. Als een school erkend is, dan kan ze:

 • officiële studiebewijzen uitreiken (dat is niet zo voor het deeltijds kunstonderwijs)
 • subsidies of financiering krijgen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Leerkrachten en scholen in Brussel krijgen begeleiding, van pedagogische begeleidingsdiensten en CLB’s (centra voor leerlingenbegeleiding). Zo blijft het onderwijs van hoge kwaliteit en behaalt een maximum aantal leerlingen de eindtermen.

Leerkrachten en scholen in Brussel krijgen ondersteuning bij deze thema’s:

 • Taalbeleid: Hoe gaat de school om met taaldiversiteit in de klas en in de school?
 • Taalvaardigheidsonderwijs: Hoe zorgt de school voor goed taalonderwijs?
 • Omgaan met diversiteit: Hoe gaat de school om met diverse klassen? Hoe gebruiken ze die verschillen voor extra leer- en ontwikkelingskansen?
 • Ouderbetrokkenheid en buurtbetrokkenheid: Hoe kan een school samenwerken met ouders, de buurt en de stad voor extra leer- en ontwikkelingskansen?

Brusselse basisscholen, secundaire scholen en hun leerkrachten krijgen daarvoor hulp van het Onderwijscentrum Brussel (OCB).  Meer informatie op www.onderwijscentrumbrussel.be.

De Nederlandstalige scholen in Brussel werken ook samen met andere organisaties: het Huis van het Nederlands, Brusselleer, MOS, Kleur Bekennen, bibliotheken en spelotheken, gemeenschapscentra, bredeschoolinitiatieven, jeugd- en welzijnsorganisaties …