Welke documenten

Documenten nodig om aan te melden

Als u uw kind aanmeldt tussen 7 en 31 maart 2022, hebt u de volgende documenten nodig:

Documenten die iedereen nodig heeft

De identiteitskaart van uw kind of een kleefbriefje van het ziekenfonds

Documenten voorrangsgroep Nederlandstalige ouders

Bezorg deze documenten aan het LOP, ten laatste 3 werkdagen na de aanmelding: 

1. Een bewijs van de kennis van het Nederlands van een ouder. Eén van deze documenten:

 • een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs van 1 van de ouders of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat de ouder minstens een niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
  • een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • een SELOR-attest van ’voldoende kennis’ van het Nederlands, of hoger
 • een bewijs dat de ouder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Een bewijs van de relatie tussen ouder en leerling: kopie van de Kids-ID, een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (kopie van de geboorteakte of een attest van gezinssamenstelling). Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

Documenten voorrangsgroep GOK-leerlingen

Bezorg aan het LOP, ten laatste 3 werkdagen na de aanmelding, een bewijs dat het gezin een schooltoeslag (Groeipakket) kreeg in het schooljaar 2020-2021 of het schooljaar 2021-2022.

Documenten voorrangsgroep niet-GOK-leerlingen

U heeft geen documenten nodig.

 

Documenten nodig om in te schrijven

Meer informatie over de documenten die u aan de school moet bezorgen bij de inschrijving van uw kind, vindt u in het toewijzingsbericht dat u begin mei zal ontvangen.

 

Hoe moet ik de documenten aan het LOP bezorgen?

 • bij voorkeur inscannen en mailen naar lop.brussel@vlaanderen.be

 • of opsturen naar:

  LOP Brussel Basisonderwijs
  Koning Albert II-laan 15 – bureau 4A29
  1210 Brussel
   

 • of afgeven op hetzelfde adres.

Als er documenten ontbreken, dan contacteert de helpdesk u.

Wat gebeurt er als ik deze documenten niet aan het LOP bezorg?

Als u de documenten niet op tijd aan het LOP bezorgt, dan verliest uw kind zijn voorrang. Uw kind blijft wel aangemeld.

Wat gebeurt er als deze documenten niet correct zijn?

Als de documenten voor de voorrang Nederlands die u aan het LOP bezorgt niet correct zijn, zal het LOP u hierover contacteren. Indien u niet de juiste documenten kan voorleggen, verliest uw kind zijn voorrang. Uw kind blijft wel aangemeld.

Als op het moment van de inschrijving op school blijkt dat de gegevens over het domicilie en/of werkadres of de gegevens over het diploma van de moeder niet correct zijn, dan verliest u uw ordening. Als de gegevens niet correct zijn, dan verliest u uw ordening. Ons advies? Vul alle gegevens eerlijk in.