Scholen met een aanmeldingsprocedure

In het Koninklijk Instituut Woluwe buitengewoon basisonderwijs en in Kasterlinden buitengewoon basisonderwijs is er een aparte procedure voor:

 • leerlingen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis (type 7)
 • leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9)

Stap 0. Voorrang voor broers en zussen en kinderen van schoolpersoneel

Hebt u al een kind op de school? Ga dan naar de school tussen 19 februari (12 uur) en 2 maart (12 uur) 2018 om broer of zus in te schrijven. Ook kinderen van personeel hebben voorrang. Vraag meer informatie op de school. Let wel: daarna hebben broers en zussen geen voorrang meer.

Stap 1. Aanmelden

Ga tussen 5 maart (12 uur) en 23 maart (12 uur) 2018 naar uw school van eerste keuze (Kasterlinden of het Koninklijk Instituut Woluwe) en meld uw kind aan. De school heeft de volgende gegevens nodig:

 • de naam van de leerling
 • het adres van de leerling
 • het werkadres van een ouder (optioneel)
 • het vaste en het mobiele telefoonnummer van de ouders of de voogd en het e-mailadres
 • het rijksregisternummer van de leerling. Als u geen rijksregisternummer heeft, dan contacteert u vooraf de helpdesk van het LOP Brussel op het nummer 02 553 30 20.
 • de school van uw eerste keuze, uw tweede keuze
 • de naam van de contactpersoon bij het begeleidend CLB
 • en een document over de kennis van het Nederlands van de ouders.

Komt u in aanmerking voor de voorrang Nederlands, breng dan ook een bewijs mee dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2016-2017 of 2017-2018 (indien van toepassing).

Stap 2. Rangorde

De aangemelde leerlingen worden geordend per schoolkeuze . Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven. Dan worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van afstand. Eerst komen de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder dicht bij de school, dan de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder verder van de school. De afstand wordt berekend in rechte lijn.

Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.

Opgelet: als u een werkadres opgeeft en uw kind krijgt een plaats toegewezen op basis van het werkadres, komt uw kind mogelijks niet in aanmerking voor busvervoer. Het recht op busvervoer, is enkel op basis van het domicilieadres.

Stap 3. Informatiebericht

De school contacteert u in de tweede helft van april 2018. U hoort dan of u een plaats hebt of niet. 
Hebt u geen plaats? Dan ontvangt u een weigeringsdocument samen met uw toewijzingsbericht. Daarop staat de plaats van uw kind op de wachtlijst vermeld.

Stap 4. Inschrijven

Ga tussen 23 april (12 uur) en 23 mei (12 uur) 2018 met uw toewijzingsbericht naar de school. 
Hebt u een plaats? Schrijf uw kind in en onderteken de leerlingenfiche op school. Vraag een bewijs van inschrijving.
Hebt u geen plaats? De school neemt contact met u op wanneer er een plaats vrijkomt.

Stap 5. Vrije inschrijvingen

Vanaf 4 juni (12 uur) 2018 starten ook de vrije inschrijvingen in deze 2 scholen voor leerlingen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis, of met autismespectrumstoornissen.
Hebt u een plaats? Schrijf uw kind in en onderteken de leerlingenfiche op school. Vraag een bewijs van inschrijving.
Hebt u geen plaats? Vraag een weigeringsdocument. Zo komt uw kind op de wachtlijst. De school neemt contact met u op wanneer er een plaats vrijkomt.

 

U heeft uw kind vorig schooljaar aangemeld en geen plaats gevonden in de school?

Dan kan u uw kind opnieuw aanmelden voor schooljaar 2018-2019 zonder naar de school zelf te moeten gaan.  In geval van ongewijzigde gegevens (gegevens ouders en kind), mag u de aanmelding doen via e-mail naar de school. U gaat als volgt te werk:

 1. U stuurt een e-mail naar de school met de vraag om uw kind aan te melden voor schooljaar 2018-2019. U bevestigt in deze e-mail dat alle gegevens ongewijzigd zijn gebleven sinds de vorige aanmelding.
 2. U wacht op een bevestiging van goede ontvangst van de aanmelding door de school.
 3. U ontvangt na enkele dagen geen bevestiging van goede ontvangst? Neem telefonisch contact op met de school of ga ter plaatse.