Nog inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs?

30 september 2021

U wilt uw kind voor dit schooljaar inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school in Brussel. 

Hoe kan u nog inschrijven?

Contacteer de school waar u uw kind wil inschrijven. Is er nog plaats? Schrijf uw kind in.

Uw kind is geboren in 2019 en staat op een wachtlijst?

Dan contacteert de school u als er een plaats vrijkomt. Voor kinderen geboren in 2019, is de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2022.

Vragen?

Contacteer het LOP Brussel Basisonderwijs: 02 553 30 20 of lop.brussel@vlaanderen.be.