Infomoment 21 maart over toewijzingsresultaat

13 maart 2019

Kreeg u geen enkele school toegewezen of hebt u vragen bij het toewijzingsresultaat? Dan kan u een afspraak maken om op donderdag 21 maart 2019 langs te komen bij een medewerker van het LOP.

Het LOP Brussel Basisonderwijs overloopt met u uw aanmelding en het toewijzingsresultaat. U krijgt meer uitleg over de stappen die u kan ondernemen om toch nog een school te vinden. Ook de klachtenprocedure wordt toegelicht. We voorzien ongeveer een half uur per persoon.

Deelnemen kan enkel na telefonische afspraak: 02 553 30 20.

LOP Brussel Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel