Naar de lagere school

Een kind gaat meestal naar de lagere school op 1 september, het jaar waarin het 6 wordt. 

In het lager onderwijs zijn er 6 leerjaren. Een kind moet minimaal 4 en mag maximaal 8 jaar naar de lagere school. Daarna gaat het naar het secundair onderwijs.

Let op: Schrijf uw kind op tijd in. Start uw kind in de lagere school in september 2021? Meld het kind aan tussen 1 en 26 maart 2021, op inschrijveninbrussel.be. Gaat uw kind van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar? Dan moet u soms wel opnieuw inschrijven. Kijk hiervoor in het schoolreglement of informeer bij de directie.

 

Mijn kind gaat al naar school. Moet ik mijn kind nog inschrijven?

Als uw kind in een school is ingeschreven, dan blijft het daar ingeschreven. Een inschrijving geldt voor alle jaren van de basisschool.

Gaat uw kind van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar? Dan moet u soms wel opnieuw inschrijven.

Zijn er toelatingsvoorwaarden voor de lagere school?

Was uw kind minstens 290 halve dagen aanwezig in het Nederlandstalig kleuteronderwijs? Dan kan het starten in het eerste leerjaar. Was uw kind niet voldoende aanwezig én zal uw kind vóór 1 januari 2022 nog geen 7 jaar zijn? Dan beslist de lagere school of uw kind mag starten.

Gaat uw kind naar een hoger leerjaar? Dan zijn er geen toelatingsvoorwaarden.

Mag mijn kind vroeger starten in het eerste leerjaar?

Wilt u uw kind inschrijven in de lagere school, als het op 31 december 2021 nog maar 5 jaar is? De lagere school beslist of dat kan, ook al was uw kind voldoende aanwezig in de kleuterschool.

Mag mijn kind starten in het eerste leerjaar, als het ouder is dan 6 jaar?

Is uw kind al 6, maar nog niet klaar voor het 1ste leerjaar? Dan kan het nog een jaar naar het kleuteronderwijs.

Let op: sinds het schooljaar 2020-2021 is de leerplichtige leeftijd verlaagt van 6 naar 5 jaar. Alle kinderen die vóór 1 januari van het schooljaar 5 jaar worden zijn leerplichtig. Ook als uw kind nog naar de kleuterschool gaat.