Naar de lagere school

Een kind gaat meestal naar de lagere school op 1 september, het jaar waarin het 6 wordt. 

In het lager onderwijs zijn er 6 leerjaren. Een kind moet minimaal 4 en mag maximaal 8 jaar naar de lagere school. Daarna gaat het naar het secundair onderwijs.

Let op: Schrijf uw kind op tijd in. Start uw kind in de lagere school in september 2022? Meld het kind aan tussen 7 en 31 maart 2022, op inschrijveninbrussel.be. Gaat uw kind van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar? Dan moet u soms wel opnieuw inschrijven. Kijk hiervoor in het schoolreglement of informeer bij de directie.

 

Mijn kind gaat al naar school. Moet ik mijn kind nog inschrijven?

Als uw kind in een school is ingeschreven, dan blijft het daar ingeschreven. Een inschrijving geldt voor alle jaren van de basisschool.

Gaat uw kind van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar? Dan moet u soms wel opnieuw inschrijven.

Zijn er toelatingsvoorwaarden voor de lagere school?

Was uw kind minstens 290 halve dagen aanwezig in het Nederlandstalig kleuteronderwijs? Dan kan het starten in het eerste leerjaar. Was uw kind niet voldoende aanwezig én zal uw kind vóór 1 januari 2023 nog geen 7 jaar zijn? Dan beslist de lagere school of uw kind mag starten.

Gaat uw kind naar een hoger leerjaar? Dan zijn er geen toelatingsvoorwaarden.

Wat is een basisschool?

In een basisschool is er kleuter- en lager onderwijs.