Mijn dossier

Uw kind inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school in Brussel? Meld uw kind aan tussen 7 maart (9 uur) en 31 maart (16 uur) 2022. Het exacte moment is niet belangrijk.

Om aan te melden, klikt u op de knop 'aanmelden', in de rechterbovenhoek van deze website.

Bij de aanmelding moet u de volgende gegevens invullen:

 • Gegevens van het kind: naam, geboortedatum, rijksregisternummer, domicilieadres, leerjaar
 • Gegevens over uzelf: contactgegevens, eventueel werkadres
 • De scholen van uw keuze
 • Behoort u tot een voorrangsgroep? Beantwoord de vragen over de voorrang en verzamel de nodige documenten.

Bekijk zeker de checklist voor ouders voor u uw kind aanmeldt.

Video - Hoe aanmelden?

Kijk naar het instructiefilmpje over de aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs. U ziet er duidelijk welke stappen u moet nemen om uw kind aan te melden. Dit filmpje werd vertaald naar het Frans en het Engels.

Zorg ervoor dat uw geluid aanstaat bij het bekijken van het filmpje.

Hoe geef ik mijn schoolkeuze door?

Als u uw kind aanmeldt, dan vult u enkele persoonsgegevens in.
Daarna krijgt u een aantal vragen om uw voorrang te bepalen.
Dan krijgt u een lijst van scholen. U kiest de scholen waarvoor u uw kind wilt aanmelden. Uw favoriete school zet u op de eerste plaats. Uw tweede keuze zet u op de tweede plaats ... enzovoort. Wij adviseren u om minimaal 5 scholen te selecteren.
We proberen uw kind een plaats te geven in de school van uw eerste keuze. Als dat niet kan, dan proberen we uw kind een plaats te geven in de school van uw tweede keuze ... enzovoort.

Moet ik mijn kind aanmelden als het van school verandert?

Verandert uw kind van school bij de start van het schooljaar 2022-2023? Dan moet u uw kind aanmelden via inschrijveninbrussel.be tussen 7 en 31 maart (16 uur).

Verandert uw kind van school tijdens het schooljaar? Is uw kind door de vorige school uitgesloten? Klik hier voor meer informatie.

Welke vragen over de voorrang moet ik beantwoorden?

Over voorrang GOK/niet-GOK:

 • Heeft het gezin een schooltoeslag in het Groeipakket ontvangen tijdens het schooljaar 2020-2021 of 2021-2022?
 • Heeft de moeder van de leerling een diploma secundair onderwijs?

Over voorrang Nederlands:

 • Beschikt één van de ouders over een bewijs van de kennis van het Nederlands? Eén van deze documenten:
 • een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs van 1 van de ouders of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat de ouder minstens een niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
  • een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
  • een SELOR-attest van ’voldoende kennis’ van het Nederlands, of hoger
  • een bewijs dat de ouder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

Wat is het rijksregisternummer?

Elke inwoner van België heeft een rijksregisternummer. Het is een uniek nummer. Het staat op het kleefbriefje van het ziekenfonds en op de elektronische identiteitskaart. De eerste 6 cijfers van dit nummer zijn jaar, maand en dag van geboorte. Heeft uw kind geen rijksregisternummer? Contacteer de helpdesk (02 553 30 20).

Hoe moet ik een meerling aanmelden?

U logt in met het rijksregisternummer van 1 kind van de meerling. Op de pagina met de persoonsgegevens kiest u de optie ‘meerling aanmelden’. Dan geeft u de namen en de geboortedata in van de andere kinderen van de meerling.

Waarom moet ik een e-mailadres opgeven?

We hebben uw e-mailadres nodig voor een snelle en goede communicatie. U kunt ook het e-mailadres van familie of vrienden gebruiken. Vul een geldig e-mailadres in, en controleer uw e-mails regelmatig.

Als u geen e-mailadres invult, dan krijgt u de berichten via de gewone post, op uw correspondentieadres (bijvoorbeeld het toewijzingsbericht).

U krijgt alle berichten ook in het ‘Postvak In’ van uw dossier, op www.inschrijveninbrussel.be > aanmelden. U vindt hier ook alle informatie over het dossier van uw kind, via de knop ‘Dossier raadplegen’. Controleer dit postvak regelmatig.

Hebt u begin mei nog geen bericht gekregen? Kijk dan zeker bij uw spamberichten of ga na of u het correcte e-mailadres opgaf. Contacteer indien nodig de helpdesk (02 553 30 20).

Waarom moet ik een telefoonnummer of een gsm-nummer vermelden?

Een telefoonnummer is praktisch voor snelle communicatie. We behandelen uw gegevens volgens de privacy-wetgeving. We gebruiken het nummer alleen als het dringend is, voor de aanmeldingsprocedure.

Wat is een domicilieadres?

Het domicilieadres is de officiële woonplaats van de leerling. Post gaat naar het correspondentieadres. Het domicilieadres en het correspondentieadres zijn meestal hetzelfde.

Waarom zijn domicilie- en werkadres belangrijk?

De aangemelde leerlingen worden geordend op basis van afstand (per voorrangsgroep). Dat is de afstand van het domicilieadres of het werkadres van 1 van de ouders, tot de school.
De afstand wordt berekend in rechte lijn. We gebruiken de kortste afstand: ofwel de afstand van het domicilieadres tot de school, ofwel de afstand van het werkadres tot de school.
Bij de inschrijving in de school moet u de adressen bewijzen. U hebt een bewijs nodig van tewerkstelling en/of van domicilie.

Als u geen werkadres opgeeft, dan berekenen we alleen de afstand van het domicilieadres tot de school. 
Als u een werkadres én een domicilieadres opgeeft, dan berekenen we de afstand van het werkadres én het domicilieadres tot de school. Het systeem kiest dan automatisch de kortste afstand.
Als uw werk dichter bij een van de scholen ligt, dan geeft u dus het best ook uw werkadres.  

Hoe wordt de afstand tot de school berekend?

Elk adres heeft coördinaten. We zoeken de coördinaten van het werkadres, het domicilieadres en de school, in een databank. We berekenen de afstand tussen de adressen en de school, op basis van de coördinaten. We berekenen de afstand in een rechte lijn. We gebruiken daarvoor een formule.

Geeft u een werk- én een domicilieadres op? Dan gebruiken we per school altijd de kortste afstand.

Hoe gebeurt de rangordening van de aangemelde leerlingen?

STAP 1:  De leerlingen worden geordend.

Elke school heeft een lijst met de leerlingen die hun school kozen. Ze worden eerst geordend per geboortejaar/leerjaar.

Dan worden ze (per geboortejaar) geordend op basis van schoolkeuze. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze hebben, dan de leerlingen die de school als tweede keuze hebben, dan de leerlingen die de school als derde keuze hebben …

Dan worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van afstand. Eerst komen de leerlingen met een adres dicht bij de school, dan de leerlingen met een adres verder van de school. Het adres kan een domicilieadres of een werkadres zijn. De afstand wordt berekend in rechte lijn.

De leerlingen zijn nu geordend. De ordening is belangrijk voor de rest van de procedure. Leerlingen krijgen een plaats in een school, in de volgorde van deze ordening. U hebt dus meer kans in de school van uw eerste keuze en in een school dichtbij.

STAP 2: De leerlingen worden toegewezen aan de vrije plaatsen.

Er zijn GOK-leerlingen en niet-GOK-leerlingen. Elke school heeft GOK-plaatsen (35%) en niet-GOK-plaatsen (65%).

Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. 55% van de niet-GOK-plaatsen is voor Nederlandstaligen. Nederlandstalige GOK-leerlingen krijgen ook voorrang, maar ze tellen niet mee in de 55%.

Zijn er geen niet-GOK-plaatsen meer? En is de 55% Nederlandstaligen nog niet bereikt? En zijn er geen Nederlandstalige GOK-leerlingen meer? Dan kan een Nederlandstalige niet-GOK-leerling, een GOK-plaats krijgen.

Na de voorrang Nederlands krijgen de andere leerlingen een plaats, binnen hun groep (GOK of niet-GOK). Zijn er wel nog GOK-plaatsen, maar geen GOK-leerlingen? Dan zijn deze plaatsen voor niet-GOK leerlingen. En omgekeerd.

Als dat kan, dan krijgen leerlingen altijd een plaats in de school van hun eerste keuze.