Inschrijven

U hebt uw kind aangemeld? Dan krijgt u ten laatste begin mei via e-mail een bericht van toewijzing, met alle informatie over de toewijzing. Vulde u geen e-mailadres in? Dan krijgt u het bericht via de post. U krijgt het bericht ook via het ‘Postvak In’ in uw aanmeldingsdossier.

Ga dan naar de school tussen 4 mei (8 uur) en 26 mei (16 uur) 2020, en schrijf uw kind in. Meer informatie vindt u in het bericht van toewijzing.

Krijgt uw kind een plaats in de school van zijn eerste keuze? Dan worden de andere schoolkeuzes geschrapt. Krijgt uw kind een plaats in een school die niet de eerste keuze is? Dan krijgt uw kind een plaats in die school, en een ongunstige ordening in de schoolkeuzes ervoor.

Geen plaats? U ontvangt samen met het bericht van toewijzing een weigeringsdocument van de school of scholen waar uw kind geen plaats gekregen heeft.

 

Hoe moet ik mijn kind inschrijven?

Ga naar de school. Neem het bericht van toewijzing en de andere nodige documenten mee. De school noteert de naam van uw kind in een inschrijvingsregister. U ondertekent het inschrijvingsregister, het pedagogisch project en het reglement van de school. U krijgt een inschrijvingsbewijs.

Ik heb een plaats in een school die niet mijn eerste keuze is.

Bijvoorbeeld: uw kind krijgt een plaats in de school van zijn derde keuze.

Schrijf uw kind in in deze school. Uw kind krijgt automatisch een ongunstige ordening in de school van zijn eerste en tweede keuze. U ontvangt een weigeringsdocument en uw kind komt op de wachtlijst van de school. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt.

De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2020. Voor alle kinderen geboren in 2018, is de wachtlijst geldig tot 30 juni 2021.

Welke documenten neem ik mee, als ik mijn kind ga inschrijven?

Hier vindt u een overzicht van de nodige documenten.