Inschrijven

U hebt uw kind aangemeld? Dan krijgt u ten laatste begin mei via e-mail een bericht van toewijzing, met alle informatie over de toewijzing. Ontving u geen e-mail? Kijk dan zeker bij uw spamberichten of ga na of u het correcte e-mailadres opgaf. Vulde u geen e-mailadres in? Dan krijgt u het bericht via de post. U krijgt het bericht ook via het ‘Postvak In’ in uw aanmeldingsdossier.

Bevestig schriftelijk de inschrijving van uw kind tussen 3 mei (8 uur) en 26 mei (12 uur) 2021. Meer informatie vindt u in het bericht van toewijzing.

Krijgt uw kind een plaats in de school van zijn eerste keuze? Dan worden de andere schoolkeuzes geschrapt. Krijgt uw kind een plaats in een school die niet de eerste keuze is? Dan krijgt uw kind een plaats in die school, en een ongunstige ordening in de schoolkeuzes ervoor.

Geen plaats? U ontvangt samen met het bericht van toewijzing een weigeringsdocument van de school of scholen waar uw kind geen plaats gekregen heeft.

 

Hoe moet ik mijn kind inschrijven?

Meer informatie over hoe u uw kind moet inschrijven vindt u op het toewijzingsbericht dat u ten laatste begin mei zal ontvangen.

Ik heb een plaats in een school die niet mijn eerste keuze is.

Bijvoorbeeld: uw kind krijgt een plaats in de school van zijn derde keuze.

Schrijf uw kind in in deze school. Uw kind krijgt automatisch een ongunstige ordening in de school van zijn eerste en tweede keuze. U ontvangt een weigeringsdocument en uw kind komt op de wachtlijst van de school. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt.

De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2021. Voor alle kinderen geboren in 2019, is de wachtlijst geldig tot 30 juni 2022.

Welke documenten heb ik nodig, als ik mijn kind ga inschrijven?

Hier vindt u een overzicht van de nodige documenten.

Ik heb mijn kind niet aangemeld? Wat moet ik doen?

Wilt u inschrijven voor schooljaar 2020-2021? Contacteer de school, en vraag of er nog plaats is.

Wilt u inschrijven voor schooljaar 2021-2022? Dat kan tijdens de vrije inschrijvingen, vanaf 3 juni 2021. Vanaf 28 mei vindt u op deze site een overzicht van de vrije plaatsen. Omwille van de coronamaatregelen gebeuren de inschrijvingen op afstand en rechtstreeks via de scholen. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina. De inschrijvingen verlopen chronologisch: wie het eerst vraagt om een inschrijving, krijgt de plaats. Is er geen plaats meer? Dan krijgt u een plaats op de wachtlijst. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt.