Ik heb geen plaats

U hebt uw kind aangemeld? Dan krijgt u ten laatste begin mei via e-mail een bericht van toewijzing, met alle informatie over de toewijzing. Vulde u geen e-mailadres in? Dan krijgt u het bericht via de post. U krijgt het bericht ook via het ‘Postvak In’ in uw aanmeldingsdossier.

U hebt geen plaats? U ontvangt samen met het bericht van toewijzing een weigeringsdocument. Uw kind staat op de wachtlijst van de school. Op het weigeringsdocument kan u terugvinden wat de plaats is van uw kind op de wachtlijst van de school. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt.

U kunt ook nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen, vanaf 29 mei. De inschrijvingen gebeuren in de scholen en verlopen chronologisch. Is er geen plaats meer? Dan krijgt u een plaats op de wachtlijst.

Vanaf 28 mei 2020 vindt u op deze site opnieuw een overzicht van de vrije plaatsen.

 

Ik heb in geen enkele school een plaats. Wat nu?

Uw kind staat op de wachtlijst van de school. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt. 

U kunt ook nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen. Die starten op 29 mei. De inschrijvingen gebeuren in de scholen en verlopen chronologisch. Wie het eerst op de school is, krijgt de plaats. Is er geen plaats meer? Dan krijgt u een plaats op de wachtlijst.

Vanaf 28 mei vindt u op deze site opnieuw een overzicht van de vrije plaatsen.

Hoe wordt de wachtlijst opgesteld?

Elke school maakt een lijst van de aangemelde leerlingen. De school verdeelt de leerlingen in 2 contingenten: GOK en niet-GOK. Ze ordent de leerlingen op basis van afstand en schoolkeuze, per contingent.

Hoe gebruikt de school de wachtlijst?

Als er een GOK-plaats vrijkomt op de school, dan is die voor een GOK-leerling. Als er een niet-GOK-plaats vrijkomt, dan is die voor een niet-GOK-leerling.

De wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober 2020. Voor alle kinderen geboren in 2018, is de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2021.

Blijft de wachtlijst geldig tijdens de vrije inschrijvingen?

Ja. Komt er een plaats vrij na de start van de vrije inschrijvingen? Dan is die plaats eerst voor de leerling die:

  • als eerste op de wachtlijst staat
  • en tot hetzelfde contingent behoort, als de leerling van wie de plaats is vrijgekomen (GOK of niet-GOK)

Daarna is de plaats voor de leerling die in de vrije inschrijvingsperiode als eerste naar de school komt.

De wachtlijst is geldig tot en met 7oktober 2020. Voor alle kinderen geboren in 2018, is de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2021.

Wat is een document van niet-gerealiseerde inschrijving?

Een document van niet-gerealiseerde inschrijving is een weigeringsdocument. Hebt u een weigeringsdocument dan komt uw kind op de wachtlijst van de school. En de school contacteert u, als er een plaats vrijkomt.