Ik heb geen plaats

U hebt uw kind aangemeld? Dan krijgt u ten laatste begin mei via e-mail een bericht van toewijzing, met alle informatie over de toewijzing. Vulde u geen e-mailadres in? Dan krijgt u het bericht via de post. U krijgt het bericht ook via het ‘Postvak In’ in uw aanmeldingsdossier.

U hebt geen plaats? U ontvangt samen met het bericht van toewijzing een weigeringsdocument. Uw kind staat op de wachtlijst van de school. Op het weigeringsdocument kan u terugvinden wat de plaats is van uw kind op de wachtlijst van de school. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt.

U kunt ook nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen, vanaf 3 juni 2021. Vanaf 28 mei vindt u op deze site opnieuw een overzicht van de vrije plaatsen. Omwille van de coronamaatregelen gebeuren de inschrijvingen op afstand en rechtstreeks via de scholen. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina. De inschrijvingen verlopen chronologisch: wie het eerst vraagt om een inschrijving, krijgt de plaats. Is er geen plaats meer? Dan krijgt u een plaats op de wachtlijst. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt.

 

Ik heb in geen enkele school een plaats. Wat nu?

Uw kind staat op de wachtlijst van de school of scholen die u koos bij de aanmelding. U ontvangt een weigeringsdocument. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. 

U kunt ook nog in een andere school inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen, die starten op 3 juni 2021. Vanaf 28 mei vindt u op deze site opnieuw een overzicht van de vrije plaatsen. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

De inschrijvingen verlopen chronologisch. Wie het eerst om een inschrijving vraagt, krijgt de plaats. Is er geen plaats meer? Dan krijgt u een plaats op de wachtlijst.

Hoe wordt de wachtlijst opgesteld?

Elke school maakt een lijst van de aangemelde leerlingen. De school verdeelt de leerlingen in 2 contingenten: GOK en niet-GOK. Ze ordent de leerlingen op basis van afstand en schoolkeuze, per contingent.

Hoe gebruikt de school de wachtlijst?

Als er een GOK-plaats vrijkomt op de school, dan is die voor een GOK-leerling. Als er een niet-GOK-plaats vrijkomt, dan is die voor een niet-GOK-leerling.

De wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober 2021. Voor alle kinderen geboren in 2019, is de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2022.

Blijft de wachtlijst geldig tijdens de vrije inschrijvingen?

Ja. Komt er een plaats vrij na de start van de vrije inschrijvingen? Dan is die plaats eerst voor de leerling die:

  • als eerste op de wachtlijst staat
  • en tot hetzelfde contingent behoort, als de leerling van wie de plaats is vrijgekomen (GOK of niet-GOK)

Daarna is de plaats voor de leerling die in de vrije inschrijvingsperiode als eerste naar de school komt.

De wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober 2021. Voor alle kinderen geboren in 2019, is de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2022.

Wat is een document van niet-gerealiseerde inschrijving?

Een document van niet-gerealiseerde inschrijving is een weigeringsdocument. Hebt u een weigeringsdocument dan komt uw kind op de wachtlijst van de school. En de school contacteert u, als er een plaats vrijkomt. 

Mijn kind staat al op een wachtlijst. Moet ik het nog aanmelden?

Staat uw kind op de wachtlijst van een school, dan contacteert de school u als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot de 5e schooldag van oktober van het schooljaar waarvoor u aanmeldt. De wachtlijst voor de onthaalklas blijft geldig tot het einde van het schooljaar waarvoor u aanmeldt.

Staat uw kind nog op een wachtlijst voor de onthaalklas, maar kreeg u tot nog toe geen bericht van de school? Dan raden we u aan om uw kind opnieuw aan te melden voor het komende schooljaar.