GOK/NGOK-leerlingen

GOK betekent ‘gelijke onderwijskansen’. Een school heeft plaatsen voor GOK-kinderen (35%) en voor niet-GOK-kinderen (65%). GOK-kinderen hebben een mama zonder diploma secundair onderwijs, of krijgen een schooltoeslag. Bij niet-GOK-kinderen is dat niet zo.

Wilt u voorrang GOK of niet-GOK?

 1. Meld uw kind aan tussen 7 maart (9 uur) en 31 maart (16 uur) 2022.
 2. Vul de gevraagde gegevens over de voorrang in. 
 3. Bezorg de nodige documenten aan het LOP, ten laatste 3 werkdagen na de aanmelding.

 

GOK: welke documenten bezorg ik aan het LOP?

Hier leest u welke documenten u nodig heeft.

Niet-GOK: welke documenten bezorg ik aan het LOP?

U hoeft geen documenten aan het LOP te bezorgen. De school kan op het moment van de inschrijving wel één van onderstaande documenten opvragen, van de moeder van de leerling:

 • een diploma secundair onderwijs
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het beroepssecundair onderwijs
 • een gelijkwaardig studiebewijs

Hoe bezorg ik deze documenten aan het LOP?

 • bij voorkeur inscannen en mailen naar lop.brussel@vlaanderen.be
 • of opsturen naar:
  LOP Brussel Basisonderwijs
  Koning Albert II-laan 15 – bureau 4A29
  1210 Brussel
 • of afgeven op hetzelfde adres.

Als er documenten ontbreken, dan contacteert de helpdesk u.

Wat is een schooltoeslag?

Sinds het schooljaar 2019-2020 is de schooltoelage vervangen door een schooltoeslag in het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) voor minder kapitaalkrachtige gezinnen. Het bedrag is afhankelijk van uw inkomen en onderwijsniveau en wordt per schooljaar automatisch toegekend. 

Kijk op: www.groeipakket.be

Welke documenten controleert de school?

Als u naar de school gaat voor een inschrijving, dan controleert de school de documenten. Uw gegevens moeten correct en volledig zijn.

De school controleert:

 • het diploma van de moeder (indien relevant)
 • het domicilieadres
 • het werkadres (indien relevant)

Breng daarom deze documenten mee naar de school:

 • het diploma van de moeder (indien relevant)
 • de identiteitskaart van uw kind of een kleefbriefje van het ziekenfonds
 • een geldig bewijs van het domicilieadres van het kind
 • Vulde u een werkadres in? Breng dan ook een geldig bewijs van tewerkstelling mee.

Waarom krijgen GOK- en niet-GOK-leerlingen tegelijk voorrang?

Sinds 1 september 2012 is er een nieuw inschrijvingsrecht. Dat inschrijvingsrecht wil een sociale mix in het onderwijs. Daarom krijgen GOK- en niet-GOK-leerlingen tegelijk voorrang.
Een school verdeelt alle vrije plaatsen per geboortejaar/leerjaar in 2 groepen: GOK en niet-GOK. Het LOP bepaalt het percentage GOK- en niet-GOK-plaatsen. Alle aangemelde leerlingen komen in de juiste groep.
Als een groep vol is en er zijn nog plaatsen in de andere groep, maar geen kandidaten, dan veranderen deze plaatsen van groep.

Mijn kind heeft een Nederlandstalige ouder én is een GOK-leerling? Hoe krijgt mijn kind voorrang?

Nederlandstalige GOK-leerlingen krijgen voorrang op andere GOK-leerlingen, zolang er GOK-plaatsen zijn. Ze tellen niet mee voor het bereiken van de 55%.

Hoe worden de voorrangsplaatsen berekend?

De school bepaalt haar totale capaciteit, per geboortejaar en per leerjaar. Er zijn GOK-plaatsen (35%) en niet-GOK-plaatsen (65%). 55% van de niet-GOK-plaatsen is voor leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt. GOK-leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen ook voorrang. Maar zij tellen niet mee in de 55%.

De school geeft elke reeds ingeschreven leerling een plaats in de juiste voorrangsgroep. De school berekent dan de resterende plaatsen.