Inschrijven

Uw kind aangemeld tussen 7 januari en 1 februari 2019 voor 1A?

In de eerste helft van maart krijgt u een e-mail of een brief, met alle informatie over de inschrijving. Vulde u geen e-mailadres in? Dan krijgt u het bericht via de post. U krijgt het bericht ook via uw ‘Postvak In’, in uw aanmeldingsdossier.

Ga naar de school tussen 13 maart en 2 april 2019 en schrijf uw kind in. Meer informatie vindt u in het bericht van toewijzing.

Krijgt uw kind een plaats in de school van zijn eerste keuze? Dan worden de andere schoolkeuzes geschrapt.

Krijgt uw kind een plaats in een school die niet de eerste keuze is? Dan krijgt uw kind een plaats in die school, en een ongunstige ordening in de schoolkeuzes ervoor. Wilt u voor de scholen waar uw kind ongustig geordend is een plaats op de wachtlijst behouden, dan haalt u tussen 13 maart en 2 april 2019 een weigeringsdocument in de school.

Geen plaats? Haal dan het weigeringsdocument in de school tussen 13 maart en 2 april 2019. Enkel als men op de school waar men ongunstig is geordend een weigeringsdocument afhaalt, wordt ook een plaats op de wachtlijst behouden.

 

Uw kind inschrijven in 1A of 1B in een school zonder aanmeldingsprocedure?

Ga direct naar de school tussen 13 maart en 2 april 2019 en schrijf uw kind in.  De scholen mogen in deze periode geen enkele leerling weigeren op basis van capaciteit. Indien u dus binnen deze periode naar de school gaat om uw kind in te schrijven in 1A (zonder aanmelding) of 1B, bent u zeker van een plaats.

 

Uw kind inschrijven in een ander leerjaar ?

Uw wilt uw kind inschrijven in het 2de leerjaar van het ASO, BSO, KSO en TSO? Of in een hoger leerjaar? Of in een centrum voor ‘deeltijds leren en deeltijds werken’? Ga tussen 24 april en 9 mei 2019 naar de school en schrijf uw kind in. Geen plaats? Vraag dan een weigeringsdocument.

 

Vrije inschrijvingen

Heeft een school nog plaatsen op 10 mei 2019? Iedereen kan dan vrij inschrijven voor de resterende plaatsen. Wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Elke school organiseert op 10 mei inschrijvingen. Ook na 10  mei zijn er nog inschrijvingen. Elke school kiest dan zelf de data.  Geen plaats? Vraag dan een weigeringsdocument.

 

In welke scholen moet ik aanmelden voor 1A?

Hier vindt u een overzicht van alle scholen.

Hoe moet ik mijn kind inschrijven?

Ga naar de school. Neem de nodige documenten mee. De school noteert de naam van uw kind in een inschrijvingsregister. U ondertekent het inschrijvingsregister, het pedagogisch project en het reglement van de school. U krijgt een inschrijvingsbewijs.

Welke documenten neem ik mee om mijn kind in te schrijven?

Kijk bij mijn dossier > welke documenten.

Ik wil mijn kind inschrijven in een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Hoe doe ik dat?

Hier vindt u alle informatie.

Ik heb een plaats in een school die niet mijn eerste keuze is (in geval van aanmelding).

Bijvoorbeeld: uw kind krijgt een plaats in de school van zijn derde keuze.

Ga naar de school en schrijf uw kind in. Uw kind krijgt automatisch een ongunstige ordening in de school van zijn eerste en tweede keuze. U kunt dan een weigeringsdocument halen in deze scholen. Zo komt uw kind op de wachtlijst van de school. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt. Haalt u geen weigeringsdocument? Dan komt uw kind niet op de wachtlijst. U kunt dan alleen inschrijven, als er nog vrije plaatsen zijn, bij de vrije inschrijvingen.