Scholen met een aanmeldingsprocedure

In het Koninklijk Instituut Woluwe buitengewoon basisonderwijs en in Kasterlinden buitengewoon basisonderwijs is er een aparte procedure voor:

  • leerlingen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis (type 7)
  • leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9)

Stap 0. Voorrang voor broers en zussen en kinderen van schoolpersoneel

Hebt u al een kind op de school? Ga dan naar de school tussen 13 februari 2017 (12 uur) en 24 februari 2017 (12 uur) om broer of zus in te schrijven. Ook kinderen van personeel hebben voorrang. Vraag meer informatie op de school. Let wel: daarna hebben broers en zussen geen voorrang meer.

Stap 1. Aanmelden

Ga tussen 6 maart 2017 (12 uur) en 31 maart 2017 (12 uur)  naar uw school van eerste keuze (Kasterlinden of het Koninklijk Instituut Woluwe) en meldt uw kind aan. De school heeft de volgende gegevens nodig:

  • de naam van de leerling
  • het adres van de leerling
  • het vaste en het mobiele telefoonnummer van de ouders of de voogd en het e-mailadres
  • het rijksregisternummer van de leerling. Als u geen rijksregisternummer heeft, dan contacteert u vooraf de helpdesk van het LOP Brussel op het nummer 02 553 30 20.
  • de school van uw eerste keuze, uw tweede keuze
  • en een document over de kennis van het Nederlands van de ouders.

Komt u in aanmerking voor de voorrang Nederlands, breng dan ook een bewijs mee dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2015-2016 of 2016-2017 (indien van toepassing).

Stap 2. Rangorde

De aangemelde leerlingen worden geordend per schoolkeuze . Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven. Dan worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van afstand. Eerst komen de leerlingen met een domicilieadres dicht bij de school, dan de leerlingen met een domicilieadres verder van de school. De afstand wordt berekend in rechte lijn.

Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.

Stap 3. Informatiebericht

De school contacteert u in de tweede helft van april 2017. U hoort dan of u een plaats hebt of niet. 

Stap 4. Inschrijven

Ga tussen 24 april (12 uur) en 24 mei 2017 (12 uur) met uw toewijzingsbericht naar de school. 
Hebt u een plaats? Schrijf uw kind in en onderteken de leerlingenfiche op school. Vraag een bewijs van inschrijving.
Hebt u geen plaats? Vraag een weigeringsdocument.  Zo komt uw kind op de wachtlijst.

Stap 5. Vrije inschrijvingen

Vanaf 6 juni (12 uur) 2017 starten ook de vrije inschrijvingen in deze 2 scholen voor leerlingen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis, of met autismespectrumstoornissen.
Hebt u een plaats? Schrijf uw kind in en onderteken de leerlingenfiche op school. Vraag een bewijs van inschrijving.
Hebt u geen plaats? Vraag een weigeringsdocument.